Cesta: Městský úřad / Odbor investic a správy majetku / Investiční akce


Plánovaná revitalizace parku na Husově náměstí

Vážení spoluobčané,

dostáváte příležitost se podrobně seznámit s návrhem budoucího vzhledu centrálního parku našeho náměstí. Na rok 2015 máme v rozpočtu obce vyhrazen téměř milion korun na rekonstrukci centrální části. Návrh počítá s opravou starých chodníků, vybudováním nových cest, rozšířením zeleně a doplnění městského mobiliáře.

Návrh revitalizace parku na Husově náměstíNejprve dojde k opravě všech rozvodů a inženýrských sítí. Naší snahou bude dohledat studny, které by v parku dle historických záznamů měly být a využít jejich vodu pro kašnu.

Další plánovanou úpravou je přemístění autobusové zastávky směr Jaroměř zpět k hlavní cestě, jak tomu bylo v minulosti. Dojde i k regulování parkování v centru města s ohledem na potřeby obchodníků i obyvatel žijících a pracujících v této oblasti. Všechny tyto kroky vedou k budoucímu cíli a tím je regulace dopravy v centru města.

Věnujte svůj čas přečtení průvodního slova městského architekta Ing. arch. Jaroslava Andrese, který popisuje současný stav a zároveń uvádí, jak bude náměstí vypadat v budoucnu. V příloze najdete i mapku, ze které se dá vyčíst budoucí podoba náměstí.

Váš názor na budoucí vzhled náměstí nás zajímá, proto nám můžete psát na mail: urad@ceskaskalice.cz nebo písemně na adresu městského úřadu.

Bc. Martin Staněk, DiS., starosta města

Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze