Cesta: Městský úřad / Informace / Kontakty a telefonní seznam


Kontakty a telefonní seznamKontakty a telefonní seznam

adresa

Město Česká Skalice

třída T. G. Masaryka 80

552 03 Česká Skalice

IČ: 00272591 

DIČ: CZ 00272591

Datová schránka: f8yb27v

Elektronická podatelna: urad@ceskaskalice.cz

SPOJOVATELKA 491 490 011 (z tohoto čísla budete spojeni přímo k požadovanému pracovníkovi)

Úřední hodiny v době krizového stavu (od 23. 11. do 12. 12. 2020)

Pondělí:

8:00

10.00
 

14.00

17.00
Středa:

8.00

10.00
 

14.00

17.00

Mimo tyto úřední hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen 

V případě nezbytného řešení konkrétní (neodložitelné) záležitosti je nutné se domluvit předem telefonicky s příslušným zaměstnancem MěÚ Česká Skalice. Pro telefonní kontakt jsou k dispozici čísla dle telefonního seznamu zaměstnanců zveřejněného na internetových stránkách města.Dále lze pak podání podat prostřednictvím datové schránky města Česká Skalice ID f8Yb27v, prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

GSM brána má tato čísla

606 704 639

734 255 073

774 498 341

Pro volání na úřad z mobilních telefonů můžete použít služby GSM brány. Nejprve si vyberte jedno z výše uvedených telefonních čísel GSM brány městského úřadu, vytočte jej a vyčkejte na výzvu automatu k pokračování volby. V tomto okamžiku máte dvě možnosti. Buď vyčkáte na spojení se spojovatelkou, nebo zvolíte přímou linku k požadovanému pracovníkovi. Ve druhém případě musíte použít číslo vnitřní linky, které najdete v níže uvedené tabulce.

Číslo přímé linky je tvořeno posledním dvojčíslím telefonního čísla z venčí budovy, před které předsadíte číslici 1. Vysvětlíme na příkladu: jestliže telefonní číslo na ústřednu městského úřadu je 491 490 011 pak číslo vnitřní linky je 111. Všechna telefonní čísla GSM brány mohou být obsazena, protože se využívají jak pro volání z úřadu, tak pro volání na úřad.

 

Vedení úřadu a vnitřní kontrola

Pracovník/funkce

Telefonní číslo

Číslo vnitřní telefonní linky

E-mail

Ing. Zuzana Jungwirthová / starostka

491 490 011(sekretariát)

111

starosta@ceskaskalice.cz

Bc. Gabriela Jiránková / místostarostka

491 490 023

123

mistostarosta@ceskaskalice.cz

       
Ing. Bc. Anna Kušiaková  / dotace, kontrola a stížnosti 491 490 026
728 877 244
126

dotace@ceskaskalice.cz

 

Odbor tajemníka MěÚ

Pracovník/funkceTelefonní čísloČíslo vnitřní telefonní linkyE-mail
Ing. Miroslav Novák / tajemník 491 490 024 124

tajemnik@ceskaskalice.cz

Veronika Buchtová / sekretářka 491 490 011 111 urad@ceskaskalice.cz
(adresa pro elektronickou podatelnu)
Mgr. Karel Huneš / právník 491 490 025 125

hunes@arws.cz

Radek Andrejsek / IT administrátor, správce sítě 491 490 021
604 232 085
121

admin@ceskaskalice.cz

Tomáš Kubíček / IT administrátor, správce sítě 491 490 021
725 868 945
121

admin2@ceskaskalice.cz

 

Sociálně správní odbor

Pracovník/funkce

Telefonní číslo

Číslo vnitřní telefonní linky

E-mail

Mgr. Michaela Hlaviznová Soulková / vedoucí

491 490 051
607 033 756

151

socialne.spravni@ceskaskalice.cz

Markéta Gereczová / matrikářka

491 490 032

132

matrika@ceskaskalice.cz

Jitka Erlebachová / referentka odboru

491 490 033

133

prestupky@ceskaskalice.cz
volby@ceskaskalice.cz

Věra Jirmanová / referentka odboru

491 490 034

134

evidence@ceskaskalice.cz

Irena Lokvencová, DiS. / zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

491 490 052
774 016 806

152

socialni@ceskaskalice.cz

Renata Zahálková / opatrovník 491 490 053
702 067 546
153 opatrovnik@ceskaskalice.cz

Zuzana Kašparová  / referentka spisové služby

    spisovna@ceskaskalice.cz

Bc. Bohumila Bejrová / vedoucí pečovatelka

734 255 074

---

pecovatelky@ceskaskalice.cz

 

Finanční odbor

Pracovník/funkce

Telefonní číslo

Číslo vnitřní telefonní linky

E-mail

Ing. Jiří Fišer / vedoucí

491 490 041
737 216 951

141

financni@ceskaskalice.cz

Jarmila Kárníková / zástupkyně vedoucího, účetnictví města

491 490 042

142

ucetni@ceskaskalice.cz

Renata Mazáčová / referentka odboru, fakturace

491 490 043

143

faktury@ceskaskalice.cz

Marcela Hájková  / referentka odboru, mzdová účetní

491 490 044

144

mzdy@ceskaskalice.cz

Pavel Čtvrtečka / referent odboru, pokladní

491 490 045

145

pokladna@ceskaskalice.cz

 

Odbor výstavby a životního prostředí

Pracovník/funkce

Telefonní číslo

Číslo vnitřní telefonní linky

E-mail

Martin Řehák / vedoucí

491 490 064

164

stavebni@ceskaskalice.cz

Monika Bartáková / zástupkyně vedoucího 491 490 066 166 stavebni6@ceskaskalice.cz

Ing. Lenka Balcarová / referentka odboru

491 490 063

163

stavebni5@ceskaskalice.cz

Bc. Monika Koubková / referentka odboru

491 490 061

161

stavebni4@ceskaskalice.cz

Renata Burešová / referentka odboru

491 490 062

162

stavebni2@ceskaskalice.cz

 

Odbor investic a správy majetku

Pracovník/funkce

Telefonní číslo

Číslo vnitřní telefonní linky

E-mail

Ing. Jana Horáková / vedoucí

491 490 071
721 561 577

171

majetek@ceskaskalice.cz

Štěpánka Kubová / bytová referentka

491 490 072

172

byty@ceskaskalice.cz

Cyril Šourek / zástupce vedoucí, investiční technik

491 490 073
606 681 915

173

investice@ceskaskalice.cz

Marcela Vojtasová / investiční technik 491 490 073
601 513 517
173

investice2@ceskaskalice.cz

Ing. Monika Kopecká / euromanažer

491 490 075
702 129 357
175 zakazky@ceskaskalice.cz

Marie Karásková / referentka odboru

491 490 074

174

pozemky@ceskaskalice.cz
zivotni@ceskaskalice.cz

 

Městská policie - telefon 602 450 656

Pracovník/funkce

Telefonní číslo

Číslo vnitřní telefonní linky

E-mail

Pavel Včeliš / velitel

491 490 081-2 (čísla na služebnu)
602 450 656

181-2

policie@ceskaskalice.cz

Jan Slavík / strážník

602 450 656

181-2


Ondřej Šubr / strážník

602 450 656

181-2


Bohumír Petr / zástupce velitele

602 450 656

181-2


Vendula Steinová / strážník 602 450 656

181-2

 

 

Odbor kultury

Pracovník/funkceAdresaTelefonní čísloE-mail
Mgr. Martina Zálišová / vedoucí odboru kultury  Maloskalická 47 (Muzeum B. Němcové)  602 283 606

kultura@ceskaskalice.cz

Jan Holý / redaktor zpravodaje, webmaster Maloskalická 47 (Muzeum B. Němcové)  725 022 682

zpravodaj@ceskaskalice.cz

 

Knihovna Barunky Panklové - oddělení odboru kultury

Vedoucí knihovny

Adresa

Telefonní číslo

E-mail

Bc. Lada Kabelová / vedoucí knihovny, oddělení pro děti

Husovo náměstí 20

734 155 854

knihovna.deti@ceskaskalice.cz
Eva Kreclová

Husovo náměstí 20

734 155 855

knihovna@ceskaskalice.cz
Hana Máslová Husovo náměstí 20 734 155 854 knihovna.deti@ceskaskalice.cz

 

Technické služby

Umístění

Adresa

Telefonní číslo

E-mail

Pavel Hylský / vedoucí 

třída T. G. Masaryka 10 (ve dvoře)

491 451 111

ts.vedouci@ceskaskalice.cz

Bc. Ondřej Falta / dispečer třída T. G. Masaryka 10 (ve dvoře) 491 451 111

ts.dispecer@ceskaskalice.cz

Ing. Eva Takáčová / zástupkyně vedoucího, účetní třída T. G. Masaryka 10 (ve dvoře) 491 451 111

ts.ucetni@ceskaskalice.cz

Pohotovostní služba pro případ havárií třída T. G. Masaryka 10 (ve dvoře) 604 613 920

 

 

Správa městského hřbitova

Umístění

Adresa

Telefonní číslo

e-mail

Miroslav Lokvenc, správce městského hřbitova

Městský hřbitov v Klicperově ulici

737 654 916

---CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze