Cesta: Městský úřad / Informace / Dokumenty ke stažení


Dokumenty ke staženíDokumenty ke stažení

Dokumenty jsou seřazené podle jednotlivých odborů Městského úřadu v České Skalici:


Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků pro aktuální rok

 

Sociálně správní odbor:

Matrika

Žádost o vydání osvědčení právní způsobilosti manželství (formát pdf, 25,00 KB)

Žádost o vydání osvědčení právní způsobilosti partnerství (formát doc, 26,50 KB)

 

Evidence obyvatel

Tiskopis žádosti o nahlášení adresy pro doručování (formát pdf, 18,57 KB)

Žádost o poskytnutí informací k osobě žadatele (formát pdf, 143.43 KB)

Žádost o poskytnutí informací k osobě blízké nebo podává-li žádost zákonný zástupce (formát pdf, 130,19 KB)

Tiskopis žádosti o doručovací adresu (formát pdf, 202,70 KB)

Hlášení adresy pro doručování (formát pdf, 18.57 KB)

Žádost o poskytnutí informací k osobě blízké nebo podává-li žádost zákonný zástupce (formát pdf, 130,19 KB)

Žádost o zprostředkování kontaktu (formát pdf, 202,70 KB)

Žádost o poskyutnutí údajů k osobě žadatele (formát pdf, 143,43 KB)

Žádost o poskytnutí údajů - zákonný zástupce (formát pdf, 130,19 KB)

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu (formát doc, 38.79 KB)

 

Pečovatelská služba

Nabídka pečovatelské služby v České Skalici 

Ceník pečovatelské služby - viz Ceník služeb a poplatků

 

Odbor výstavby a životního prostředí

Všechny formuláře odboru výstavby a životního prostředí jsou na jeho samostatné stránce

 

Odbor investic a správy majetku

Všechny formuláře odboru investic a správy majetku jsou na jeho samostatné stránce

 

Granty a dotace 

Granty a dotace, podmínky, žádost a vše souvisejicí jsou na samostatné stránce

 

Pořádání akcí

Oznámení o pořádání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce (formát doc, 23,58 KB)

Oznámení o konání shromáždění (formát doc, 25,98 KB)Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze