Cesta: Městský úřad / Granty a dotace


Granty a dotaceGranty a dotace

Kontakt: Vladimíra Janková
Telefon: 491 490 026
E-mail: kontrolni@ceskaskalice.cz

 * Pozor, nezaměňujte jednotlivé formuláře!


2018

Přehled vyplacených příspěvků spolkům a organizacím

Přehled vyplacených příspěvků zájmovým spolkům a organizacím 2016

formát pdf - 206,52 KB

Přehled vyplacených příspěvků zájmovým spolkům a organizacím 2017  formát pdf - 81,72 KB

Granty a dotace pro rok 2018

Děti a mládež

Grantová výzva na poskytnutí finanční podpory z grantového programu pro děti a mládež v České Skalici na rok 2018 formát pdf - 192,25 KB
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Česká Skalice – granty pro děti a mládež pro rok 2018 formát pdf - 117,75 KB
Žádost o poskytnutí finanční podpory - grantu pro děti a mládež v roce 2018 formát doc - 126,5 KB
Čestné prohlášení zákonného zástupce člena nebo členky spolku - hromadný seznam formát doc - 40,5 KB
Čestné prohlášení zákonného zástupce člena nebo členky spolku - jednotlivě formát doc - 36,5 KB
Vyúčtování grantu nebo dotace dotace – včetně čestného prohlášení formát doc - 89,5 KB
 

Granty 

Grantová výzva 2018 formát pdf - 263,12 KB
Podmínky poskytování finanční podpory – grantu 2018 formát pdf - 254,4 KB
Grantová žádost 2018 formát doc - 282,5 KB
Vyúčtování grantu nebo dotace dotace – včetně čestného prohlášení formát doc - 89,5 KB
Návrh smlouvy na rok 2018 formát pdf - 310,53 KB
Návrh smlouvy investiční na rok 2018 formát pdf - 339,58 KB
Seznam podpořených i nepodpořených projektů - grantů 2018 formát pdf - 149,37 KB
 

Informace pro žadatele o jednorázovou finanční podporu města 

Na základě rozhodnutí RM č. 10/165/V/2015 musí žadatel předložit žádost doplňenou o vyplněný formulář 

Bez formuláře nebude žádost možné projednat!

formát doc - 87 KB 


 Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze