Cesta: Czech point


Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Obchodního rejstříku
 • Živnostenského rejstříku
 • Rejstříku trestů
 • Insolvenčního rejstříku
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Bodového hodnocení řidiče
 • Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Rejstříku trestů

Dále veškeré agenty ISDS - informační systém datových schránek a autorizovanou konverzi dokumentů - z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby.

Městský úřad Česká Skalice rozšířil své služby pro veřejnost projektem Czech POINT, což je zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, kde jednou ze základních součástí projektu je vydávání ověřených elektronických výstupů z Informačního systému veřejné správy (ISVS) nebo z evidence rejstříků pro potřeby občanů a veřejnosti (fyzické i právnické osoby). Tyto výstupy obdrží žadatelé na počkání.

Na Městském úřadě v České Skalici najdete dvě pracoviště Czech POINT. Obě sídlí v hlavní budově na třídě T. G. Masaryka 80 (v prostorách haly - vchod B).

1. správní odbor (matrika - telefon 491 490 032) zajišťuje výpisy z:

Obchodního rejstříku

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

2. odbor výstavby a životního prostředí (telefon: 491 490 065) zajišťuje výpis z:

Katastru nemovitostí

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů: 
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze