Cesta: Česká Skalice 2030 / Kontakty / Pracovní skupiny


Pracovní skupiny

Činnost pracovních skupin zanikla k 16.6.2014 schválením vyhotoveného Strategického plánu města Česká Skalice

Seznam pracovních skupin a jejich obsazení v době zpracovávání SP:

1. Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství

Zastupitel města

Fejfar

Petr

Zemědělské družstvo Dolany

Fišer

Jiří

Farmet a. s.

Haman

Zdeněk

Agro CS a. s.

Harant

Jan

P. J. P. T. s. r. o.

Petráček

Milan

Městský úřad Česká Skalice

Staněk

Martin

Partners

Zvára

Jan

Richenza s. r. o.

Holečková

Ivana

 

Birke

Leoš

2. Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota, zeleň, bydlení, výstavba, vzhled města, urbanismus

Českoskalické vodárny s. r. o.

Bednář

Antonín

Zastupitel města

Doleček

Radim

Externí odborník

Sedlák

Jan

Zastupitel města

Šrůtek

Zbyněk

Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Jiřího Šimáně

Rejl

Oldřich

Městský úřad Česká Skalice

Zákravská

Magda

 

Lánský

Petr

Městský úřad Česká Skalice

Karásková

Marie

Městský úřad Česká Skalice, Technické služby

Kmošťák

Vladimír

Komise výstavby a ŽP

Kozák

Pavel

Správa CHKO Broumovsko

Kuna

Petr

3. Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání

Městský úřad Česká Skalice

Faltová

Olga

TJ Sokol Česká Skalice

Steinbachová

Jaroslava

Městský úřad Česká Skalice

Holý

Jan

Komise sportovní + Špelda s. r. o.

Špelda

Jan

Mateřská škola J. A. Komenského

Vítová

Helena

Základní škola

Vítová

Zdeňka

Dětský divadelní soubor RARAŠI, o. s. + Místní část Malá Skalice

Schwarzová

Eva

 

Rufer

Martin

 

Horký

Jan

 

Horký

Ladislav

TJ Jiskra Česká Skalice o. s. RSCM Rozkoš

Joudal

Zdeněk

SVČ Bájo Česká Skalice

Vavřínová

Hana

4. Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální a zdravotnické služby

Městský úřad Česká Skalice

Hitschfel

Jaroslav

Městský úřad Česká Skalice

Kábrtová

Jitka

Městský úřad Česká Skalice

Staněk

Martin

Městská policie

Včeliš

Pavel

Finanční výbor

Vodička

Aleš

Městský úřad Česká Skalice

Bejrová

Bohumila

5. Cestovní ruch, památky, rekreace

Radní města + Za obchvat České Skalice, o. s.

Andres

Jaroslav

Správa státního zámku Ratibořice

Češka

Ivan

Městský úřad Česká Skalice

Erlebachová

Jitka

UPM — Muzeum textilu

Havlík

Vlastimil

Centrum rozvoje Česká Skalice + Společnost pro záchranu Babiččina údolí

Ležovičová

Květa

Autocamping Rozkoš s. r. o.

Šnajdr

Jan

Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Vondryska

Tomáš

 

Pavel

Leo

Městský úřad Česká Skalice

Janková

Vladimíra

Muzeum Boženy Němcové

Horký

Milan

6. Doprava, infrastruktura

Zastupitel + FC Ležák

Bořek

David

Hauckovi, s. r. o.

Hauck

Josef

Komise dopravní + Myslivecké sdružení Babiččino údolí se sídlem ve Studnici

Polonček

Hubert

Městská policie

Včeliš

Pavel

Zastupitel města, radní města

Hladík

Josef

Učitel na VŠ - odborník na dopravu

Kumpošt

Petr

 


 CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze