Cesta: Česká Skalice 2030 / Kontakty / Komise pro zpracování Strategického plánu


Komise pro zpracování Strategického plánu

Činnost komise skončila k 16.6.2014 schválením vyhotoveného Strategického plánu města Česká Skalice

Členové komise

Jméno a příjmení

Funkce v době zpracovávání SP

Ing. arch. Jaroslav Andres

Předseda Komise SP, člen rady města Česká Skalice

Ing. Radim Doleček

Člen Komise SP, zastupitel města Česká Skalice

Bc. Petr Fejfar

Člen Komise SP, zastupitel města Česká Skalice

Ing. Zbyněk Šrůtek

Člen Komise SP, zastupitel města Česká Skalice,

Předseda Výboru rozvoje města a dlouhodobých investic

Ing. arch. Jan Sedlák

Člen Komise SP, externí odborník – oponent SP

 


 

 
CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze