Cesta: Česká Skalice 2030 / Aktuality, akce / Strategický plán Česká Skalice 2030 má své MOTTO! Bude předložen zastupitelstvu města ke schválení na červnovém zasedání


Strategický plán Česká Skalice 2030 má své MOTTO! Bude předložen zastupitelstvu města ke schválení na červnovém zasedání

Strategický plán Česká Skalice 2030 má své MOTTO! V pondělí 26. května 2014 se již potřetí sešla Řídící skupina pro zpracování Strategického plánu rozvoje našeho města ČESKÁ SKALICE 2030. Projednala všechny došlé připomínky i náměty z veřejného setkání. Výsledkem je dokument, který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení na červnovém zasedání.


 

Členové Řídící skupiny posoudili výsledky hlasování k mottu Strategického plánu jak z webu města, tak z veřejného setkání a vybrali 3 finalisty:

1)     Česká Skalice – brána do Babiččina údolí

2)     Česká Skalice – město jiřin

3)     Česká skalice – město za vodouStrategický plán Česká Skalice 2030 má své MOTTO! K výběru finálního motta proběhlo hlasování. Absolutní většina přítomných členů se shodla na výběru motta: Česká Skalice – brána do Babiččina údolí. Tímto je motto Strategického plánu vybráno. Návrh vznikl v rámci 2. jednání Řídící skupiny, a proto autor nebude odměněn, neboť členové Řídící skupiny se soutěže nemohli zúčastnit.

Děkujeme ještě jednou všem, kdo věnovali svůj čas práci na Strategickém plánu!

Projekt dále pokračuje realizací Strategického plánu. O výsledku jednání zastupitelstva města i dalším postupu Vás budeme informovat.

Ing. arch. Jaroslav Andres, místostarosta města a předseda řídící skupiny pro zpracování Strategického plánu Česká Skalice 2030


Jazykové verze


Vyhledávání