Cesta: Česká Skalice 2030 / Aktuality, akce / Jak se vám žije v České Skalici dnes? Jaká by měla být Česká Skalice podle vašich představ?


Jak se vám žije v České Skalici dnes?

Jaká by měla být Česká Skalice podle vašich představ?

Vážení spoluobčané,

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ JE NÍŽEdostává se Vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit Vaše názory na stávající situaci ve městě a Vaše představy o jeho budoucím rozvoji. Vaše odpovědi budou jedním z významných zdrojů pro zpracování Strategického plánu rozvoje našeho města, který se právě nyní začíná připravovat.

Strategický plán bude důležitým podkladem pro zastupitele města při plánování konkrétních investičních akcí i rozvoje služeb pro občany.

Plán také napomůže získávání dalších finančních prostředků z EU pro rozvoj města v novém programovém období 2014–2020.

Předem děkuji za čas a pozornost, kterou vyplnění dotazníku věnujete.

Tomáš Hubka, starosta města

Instrukce: Dotazník je anonymní a je určen obyvatelům města Česká Skalice starším 15 let. Dotazníky byly distribuovány do všech domácností v České
Skalici a jejích částech, dále jsou k dispozici na těchto místech: městský úřad, Eurest – školní restaurace, obchod Verner v Malé Skalici, Zájezd – Hospoda Na Ruchadle, Zlič a Ratibořice – Hotel Holzbecher, Regionální informační centrum nebo je možné dotazník vyplnit či stáhnout na http://www.ceskaskalice.cz/

Po vyplnění vhoďte, prosíme, dotazník do některého ze sběrných boxů, jejichž seznam je uveden níže.

U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak. Pokud nedodržíte instrukce k vyplnění, nebudeme moci Vaše odpovědi zpracovat. Jazykové verze


Vyhledávání