Cesta: Česká Skalice 2030 / Aktuality, akce / ČESKÁ SKALICE MÁ SVOJI VIZI ROZVOJE, KTEROU MŮŽETE PŘIPOMÍNKOVAT!


ČESKÁ SKALICE MÁ SVOJI VIZI ROZVOJE, KTEROU MŮŽETE PŘIPOMÍNKOVAT!

Česká Skalice má svoji VIZIŘídící skupina pro zpracování Strategického plánu Česká Skalice 2030 stanovila pracovní VIZI rozvoje města. VIZE stručně popisuje, čeho bychom chtěli v budoucnu ve městě dosáhnout. Jsou přitom zohledněny výsledky průzkumu názorů občanů, veřejného setkání, prací dětí a mládeže, diskusí se zástupci neziskových organizací a podnikatelů a další podklady, které se podařilo shromáždit. VIZE bude zpřesněna během další práce na strategickém plánu - budou stanoveny konkrétnější a podrobnější cíle a opatření, které je nutné realizovat pro dosažení VIZE.

Dalším výstupem práce je tzv. SWOT analýza města, která identifikuje silné a slabé stránky města, příležitosti a existující ohrožení pro rozvoj města, to vše vzhledem ke stanovené VIZI.

Pokud máte k VIZI nebo SWOT analýze připomínky, dotazy nebo náměty, prosíme, posílejte je na email strategie@ceskaskalice.cznebo je předejte v písemné podobě na podatelnu MěÚ, případně koordinátorovi projektu, panu Jiřímu Kmoníčkovi, kontakt 607 966 379, a to do 13. ledna 2014.

Předem za připomínky děkujeme!

Ing. arch. Jaroslav Andres, předseda komise a Řídící skupiny pro zpracování strategického plánu města


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání