Cesta: Česká Skalice 2030 / Aktuality, akce


Plán rozvoje sportu Česká Skalice 2018-2023

Plán rozvoje sportu Česká Skalice 2018-2023

21.04.2020 - Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 20. dubna 2020 schválilo nový Plán rozvoje sportu Česká Skalice na roky 2018 až 2023.

číst více »

Akční plán 2017

Akční plán 2017

05.01.2017 - Dne 19. prosince 2016 byl v zastupitelstvu města projednán a schválen nový Akční plán 2017, vycházející primárně ze Strategického plánu města, dále obsahující položky ze zásobníku projektů, z připravených záměrů města a doplněny byly i některé položky z Akčního plánu 2016, které nebylo z různých důvodů možno zrealizovat v roce 2016.

číst více »

Akční plán 2015/2016 a strategický plán

Stará radnice na Husově náměstí

04.02.2016 - Dne 21. prosince 2015 byl v zastupitelstvu města projednán a schválen nový Akční plán 2016, vycházející primárně ze Strategického plánu města, dále obsahující položky ze Zásobníku projektů, z připravených záměrů města a doplněny byly i některé položky z Akčního plánu 2015, které nebylo z různých důvodů možno zrealizovat v roce 2015.

číst více »

Naše město má svůj Strategický plán rozvoje Česká Skalice 2030

Strategický plán Česká Skalice 2030

23.06.2014 - Zveřejňujeme finální verzi Strategického plánu rozvoje Česká Skalice 2030, kterou odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání v pondělí 16. června 2014.

číst více »

Město Česká Skalice má svůj Strategický plán rozvoje!

Zastupitelé města schválili strategický plán rozvoje!

17.06.2014 - Návrh Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030, který je výsledkem bezmála roční práce desítek lidí, především Skaličáků, byl předložen zastupitelstvu města ke schválení na zasedání v pondělí 16. června 2014.

číst více »

Strategický plán Česká Skalice 2030 má své MOTTO! Bude předložen zastupitelstvu města ke schválení na červnovém zasedání

Strategický plán Česká Skalice 2030 má své MOTTO!

11.06.2014 - V pondělí 26. května 2014 se již potřetí sešla Řídící skupina pro zpracování Strategického plánu rozvoje našeho města ČESKÁ SKALICE 2030. Projednala všechny došlé připomínky i náměty z veřejného setkání. Výsledkem je dokument, který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení na červnovém zasedání.

číst více »

Strategický plán Česká Skalice 2030 jde do finále!

Strategický plán Česká Skalice 2030 jde do finále!

21.05.2014 - Děkujeme všem, kdo věnovali svůj čas připomínkování pracovního návrhu Strategického plánu rozvoje našeho města ČESKÁ SKALICE 2030! Kromě připomínek, které se sešly u koordinátora projektu, pana Jiřího Kmoníčka, se ve čtvrtek 15. května 2014 se v sále sokolovny uskutečnilo veřejné setkání – sešlo se 41 lidí, občanů a zástupců vedení města, kteří diskutovali k návrhu plánu.

číst více »

Pracovní verze Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030 k připomínkování

Pracovní verze Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030

07.05.2014 - Tvorba Strategického plánu „ČESKÁ SKALICE 2030“ se chýlí ke konci. Ve dvou kolech jednání se sešly pracovní skupiny a projednaly oblasti rozvoje našeho města. V tuto chvíli máme pracovní verzi strategického plánu, kterou vám předkládáme k nahlédnutí a možným připomínkám nebo doplňkům. veme vás na VEŘEJNÉ SETKÁNÍ, na kterém vám návrh Strategického plánu „Česká Skalice 2030“ představíme a kde budete mít příležitost navrhovaná opatření prodiskutovat, osobně se k plánu vyjádřit, doplnit jej, navrhnout konkrétní akce a zvolit priority rozvoje města! Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. května 2014, od 18.00 hodin v sále sokolovny.

číst více »

Soutěž o MOTTO Strategického plánu „ČESKÁ SKALICE 2030“

Soutěž o MOTTO Strategického plánu „ČESKÁ SKALICE 2030“

07.05.2014 - Děkujeme všem, kdo hlasovali o nejlepší motto strategického plánu. Hlasování k mottu proběhne ještě na veřejném setkání k pracovní verzi strategického plánu, které se uskuteční ve čtvrtek 15. května 2014 od 18 hod. v sále sokolovny, kam vás tímto zveme.

číst více »

Hlasujte pro nejlepší MOTTO, které vystihne charakter a rozvoj České Skalice!

Anketa

19.04.2014 - Děkujeme za krásné náměty na motto rozvoje našeho města. Celkem se sešlo 18 návrhů. Nyní máte možnost vybrat ten, který podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje charakter a žádoucí rozvoj našeho města. Hlasování bude probíhat do 30. dubna 2014. Vítěze potom vybere Řídící skupina pro zpracování Strategického plánu Česká Skalice 2030 na svém dalším jednání v květnu.

číst více »

Vyhlášení soutěže o MOTTO Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030

Vyhlášení soutěže o MOTTO Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030

13.03.2014 - V rámci strategického plánování rozvoje našeho města vyhlašujeme soutěž o MOTTO Strategického plánu „ČESKÁ SKALICE 2030“. Jedná se o heslo, slogan, které by mělo v několika slovech vystihnout charakter našeho města, vztah k němu a jeho žádoucí rozvoj.

číst více »

Skaličáci mohou změnit své město na další desetiletí

Maloskalický kostel na netradičním záběru

09.01.2014 - Obyvatelé České Skalice mají ještě do 13. ledna šanci ovlivnit podobu svého města na další léta. Právě totiž vzniká vize rozvoje města, která je součástí širšího strategického plánování s názvem Česká Skalice 2030.

číst více »

ČESKÁ SKALICE MÁ SVOJI VIZI ROZVOJE, KTEROU MŮŽETE PŘIPOMÍNKOVAT!

Česká Skalice

08.01.2014 - Řídící skupina pro zpracování Strategického plánu Česká Skalice 2030 stanovila pracovní VIZI rozvoje města. VIZE stručně popisuje, čeho bychom chtěli v budoucnu ve městě dosáhnout. Jsou přitom zohledněny výsledky průzkumu názorů občanů, veřejného setkání, prací dětí a mládeže, diskusí se zástupci neziskových organizací a podnikatelů a další podklady, které se podařilo shromáždit.

číst více »

Občané diskutovali o problémech ve městě a navrhovali řešení

Veřejné setkání v sokolovně

29.11.2013 - K aktuálním problémům města se v sále sokolovny sešlo na veřejném setkání ve čtvrtek 14. listopadu 2013 na 50 občanů města a 10 zástupců vedení města a MěÚ.

číst více »

Co víte o České Skalici? Podrobná analýza města je hotova!

Analýza města Česká Skalice

19.11.2013 - AKTUALIZOVÁNO - 20.11.2013 - ANALÝZA DOPLNĚNÁ O PŘIPOMÍNKY VEDENÍ MĚSTA: Jeden z důležitých podkladů pro zpracování Strategického plánu „Česká Skalice 2030“ byl dokončen – jedná se o podrobný materiál Analýza města Česká Skalice, který se věnuje všem důležitým stránkám města – od historie města přes přírodní podmínky, vývoj počtu obyvatelstva, ekonomickou situaci města, infrastrukturu, služby, dopravu, životní prostředí, veřejný pořádek, cestovní ruch až k samosprávě a vnějším vztahům města.

číst více »

1 2 další stranaJazykové verze


Vyhledávání