Cesta: Aktuality / Změny telefonních čísel Pečovatelské služby a Scolarestu


Změny telefonních čísel Pečovatelské služby a Scolarestu


V rámci změn v organizaci telekomunikačních služeb došlo ke změnám v telefonních číslech: Školní jídelna Scolarest již přestala používat pevné linky a nově se do Scolarestu dovoláte na 734 255 070. Stejná změna potkala i pečovatelskou službu, kdy došlo ke zrušení pevné linky a pečovatelky jsou vám nyní k dispozici na telefonním čísle 734 255 074.

Bc. Martin Staněk, vedoucí sociálně správního odboruJazykové verze


Vyhledávání