Cesta: Aktuality / Zlíčský jez v Babiččině údolí projde nákladnou rekonstrukcí


Zlíčský jez v Babiččině údolí projde nákladnou rekonstrukcí

U mechanického jezu ve Zlíči probíhá čilý stavební ruch. Pracovníci dodavatelské firmy začali s rekonstrukcí jezu.

Tato zakázka se skládá se ze tří dílčích akcí, v rámci kterých dojde k rekonstrukci bočních štítů a opravu klapky. Součástí je též rekonstrukce kabelů k limnigrafu. To je přístroj k měření a registraci výšky hladiny vodního toku.

 „Účelem rekonstrukce jezu je instalace nemrznoucí hmoty na boční štíty klapky a vybudování obtoku pro převod vody. V levobřežním pilíři bude vytvořen otvor, na který bude navazovat nová trasa obtoku,“ uvedla Jana Burianová, tisková mluvčí Povodí Labe.

Díky této rekonstrukci vznikne otvor, který poslouží, aby v případě maximálního zdvihu jezu neproudila všechna voda z Úpy do přivaděče a Rozkoše. Část vody obtok odvede do koryta řeky, kudy voda poteče dál k České Skalici.

„Další práce na Zlíčském jezu zahrnou opravu deformovaných rozrážečů, zhotovení a osazení nových krytů klapky, demontáž ložisek a zhotovení nových s novou maznicí. Součástí akce je také výměna bočního těsnění,“ prohlásila Jana Burianová.

V rámci rekonstrukce kabelů dojde k položení nových napájecích, ovládacích kabelů a rezervních optických kabelů mezi jezem a limnigrafem. V místě křížení s potokem Olešnice a s komunikací bude proveden řízený protlak.

Práce si vyžádají celkem bezmála 5,7 mil. Kč a státní podnik Povodí Labe je financuje plně z vlastních zdrojů. Předpokládaný termín ukončení prací je 30. 11. 2016.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání