Cesta: Aktuality / Zhodnocení a poděkování za jarní koncert študáků v Jiřinkovém sále


Zhodnocení a poděkování za jarní koncert študáků v Jiřinkovém sále

Koncert ŠTUDÁKŮ v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Zhodnocení a poděkování za jarní koncert študáků v Jiřinkovém sáleV neděli 13. dubna se konal jubilejní, desátý koncert „ŠTUDÁKŮ“ v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové.

V historických prostorách zazněla instrumentální a vokální díla českých i světových autorů od baroka po současnost, včetně skladeb s jazzovou inspirací.

Studenti Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec králové představily posluchačům díla W.A. Mozarta, H. Bibera, L. von Beethovena, F. Chopina, B. Smetany, E. Ysaye, F. Kreislera, A. Dvořáka, S. Joplina.Vokální repertoár se nesl ve znamení árií a duet z Mozartových oper Figarova svatba a La Clememenza di Tito.

V instrumentálních skladbách zazněly vedle klavíru housle a klarinet. Studenti Stanislav Hájek, Alena Hübnerová, Hana Feltlová, Veronika Němcová, Veronika Kladivová, Ondřej Kleiner, Jan Kočnar, Klára Vlčková a jejich pedagogové, Mgr. Karel Koldinský, Doc. Jiří Pašek, Mgr.Jiří Vondráček, zajišťující klavírní doprovod, byli odměněni bouřlivým potleskem téměř zaplněného Jiřinkového sálu.

Provedení skladeb a písní bylo úžasné a posluchačům zpříjemnilo nedělní jarní odpoledne. Na závěr byli protagonisté koncertu odměněni nejen potleskem, ale i květinou.

Protože byl koncert věnován zejména maminkám, ženám, dostala při odchodu každá žena malý dárek, květ tulipánu.

Děkujeme tímto všem, kteří jarní koncerty dlouhodobě podporují. Zvláště děkujeme rodině Vydlákových za sponzorský květinový dar pro ženy.

Ing. Dagmar Štěpánová, UPM – Muzeum textilu Česká Skalice

Děkujeme všem, kteří nám při zajištění Jarního koncertu ŠTUDÁKŮ nezištně pomohli

Záštitu nad koncertem "ŠTUDÁKŮ" převzala tradičně českoskalická organizace KDU-ČSL,která byla také, ve spolupráci s římskokatolickou farností, jeho spolupořadatelem. Koncert finančně podpořili členové českoskalické organizace KDU-ČSL.

Koncert je součástí cyklu 4 koncertů – tohoto Jarního (ŠTUDÁKŮ), výjezdního koncertu v rámci mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS Pardubice (6.7.2014), slavnostního koncertu k 17. listopadu (17.11.2014 - NOFI) a Adventního koncertu (30.11.2014).

Projekt čtyř uvedených koncertů je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Zvláště děkujeme rodině Vydlákových za sponzorský květinový dar pro maminky a ženy.

Za technickou pomoc děkujeme Muzeu Boženy Němcové a Uměleckoprůmyslovému museu – Muzeu textilu, Římskokatolické farnosti v České Skalici, dále Technickým službám města za výlep plakátů a rozvoz poutačů

Děkujeme všem, kteří nás při zajištění všech koncertů finančně podporují.

Za pořadatele Jan Vlček 


Jazykové verze


Vyhledávání