Cesta: Aktuality / Zemřel Ladislav Čerych


Zemřel Ladislav Čerych

Zemřel Ladislav ČerychS hlubokým zármutkem v srdci vám oznamujeme, že ve čtvrtek 9. srpna 2012 zemřel českoskalický rodák a čestný občan města Ladislav Čerych (*1925). Čest jeho památce!

Vila Čerych v České Skalici, která je dnes známá jako školící středisko pro neziskový sektor, má svoje jméno po místním průmyslníkovi. Jeho dědicové, synové Jiří a Ladislav Čerychové, ji roku 2001 darovali Nadaci NROS. Ladislav Čerych se narodil v zámožné rodině místního průmyslníka. Jeho otec byl společníkem v relativně velké textilní továrně, která byla znárodněna již v říjnu 1945. Do obecné školy chodil Ladislav Čerych v České Skalici, na reálné gymnázium šel do okresního města Náchoda. Mezi jeho spolužáky tak patřil i o rok starší Josef Škvorecký. V roce 1948 dostal Ladislav Čerych štěstím povolení k výjezdu na studijní stáž, v srpnu tak legálně odjel do západního Německa. Dostudoval ve švýcarské Ženevě a na Evropské koleji v Bruggách, kde později i pracoval. Na začátku padesátých let pracoval dva roky v české redakci Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Od šedesátých let žil v Paříži, pracoval jako konzultant a výzkumný pracovník pro UNESCO a OECD a také jako ředitel malého výzkumného institutu. V devadesátých letech se vrátil do českých zemí, nikdy se však do Prahy plně nepřestěhoval, vždy si nechával svou druhou rezidenci v Paříži. Podle intenzity závazků v Praze tak žije od devadesátých let střídavě v Praze i Paříži. Začal spolupracovat především s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. V roce 1994 stál při založení Střediska vzdělávací politiky PedF UK. Asi pět let byl jeho ředitelem. Byl také zástupcem České republiky ve vzdělávacím výboru OECD. Ladislav Čerych se též účastnil jednání o Středoevropské univerzitě v Praze mezi českou vládou a finančníkem Georgem Sorosem.

Zdroj: http://www.pametnaroda.czJazykové verze


Vyhledávání