Cesta: Aktuality / Zemřel Jiří Samek


Zemřel Jiří Samek

Dlouholetý kronikář města Česká Skalice odešel po krátké nemoci v pátek 5. dubna 2019. Bylo mu úctyhodných 92 let.

Jiří Samek se narodil 8. listopadu 1926 ve Zlíči. V roce 1955 se oženil, s manželkou Evou má dcery Evu a Sylvu. Aktivní pracovní život strávil ve vývojovém oddělení významného výrobce elektromotorů MEZ v Náchodě. Přínos Jiřího Samka společenskému a kulturnímu dění ve městě byl oceněn na Dni občanů města v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové 17. září 2011.

Jiří Samek který byl na tuto cenu nominován za dlouholetou vynikající a pečlivou práci kronikáře, kdy věrně zobrazoval život města. Při různých příležitostech a na mnohých besedách také seznamoval spoluobčany se záznamy z kronik a pomáhal každému, kdo potřeboval studijní informace o dění ve městě.

Do posledních chvil mě zájem o dění ve městě. Ke svému okolí byl velmi vstřícný. Nikdy neodmítl pomoc někomu, kdo pátral v historii našeho města.

Ke kronikaření se dostal víceméně náhodou. Když se v roce 1968 stal členem Československé strany lidové, při jedné schůzi vyšlo najevo, že městu chybí kronikář. Tuto funkci přijal a od roku 1970 do roku 2009 kroniku města vedl.

Zápisy do kroniky psal ručně, psal matrikářským inkoustem, který nevybledne. Celá léta sledovat dění ve městě a vybíral zajímavé věci. Každý rok začínal u počtu obyvatel, důležitých staveb, události a podobně. Do zápisů se snažil vložit vždy také něco z minulosti.

Pan Samek vedl kroniku pečlivě a zodpovědně. Shromažďoval materiály k minulosti a přítomnosti města, zaznamenával vzpomínky českoskalických pamětníků. Stal se vyhledávaným kronikářem a historikem. Spolupracoval také s některými spisovateli, kteří psali o dějinách našeho města. Například s Václavem Sádlem, Věrou Vlčkovou či Helenou Sobkovou.

Jiří Samek bude svému městu chybět. Pohřeb se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 14 hodin v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Čest jeho památce!

nekrolog sestavil Jan Holý s využitím starších textů Hynka Šnajdara a Olgy Faltové
foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání