Cesta: Aktuality / Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020


Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Mateřská škola v Křenkově uliciŘeditelství Mateřské školy J. A. Komenského, Česká Skalice zápis pořádá ve dnech 14. a 15. května 2019 od 8 do 11 hodin a od 13 do 15.30 hodin v budově mateřské školy Křenkova 42.

Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě ve školním roce 2019/2020 v mateřské škole Křenkova nebo Na Podměstí, se musí osobně dostavit i s dětmi k zápisu a přinést vyplněnou žádost, potvrzenou od lékaře (žádost si můžete vytisknout na www.msceskaskalice.cz v oddíle ke stažení – „Žádost o přijetí dítěte“. Žádost bude rovněž od 2. dubna bude k vyzvednutí v Regionálním informačním centru, třída TGM 33 v České Skalici)

K zápisu si přineste: rodný list a očkovací průkaz dítěte, vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte“ potvrzenou lékařem.

Při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ bude postupováno dle stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webu školky.

Mateřská škola pořádá 14. 5. a 15. 5. 2019 „Dny otevřených dveří“ vždy od 8 do 10 hodin.

 Jazykové verze


Vyhledávání