Cesta: Aktuality / Zápis do mateřské školky 2018/2019


Zápis do mateřské školky 2018/2019

Zápis do mateřské školky 2018/2019

Ředitelství Mateřské školy J. A. Komenského v České Skalici pořádá zápis, který se koná ve dnech 9. a 10. května 2018 od 8 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin v budově mateřské školy Křenkova čp. 42.

Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě ve školním roce 2018/2019 v mateřské škole Křenkova nebo Na Podměstí, se musí osobně dostavit i s dětmi k zápisu a přinést vyplněnou žádost, potvrzenou od lékaře. Žádost si můžete vytisknout na webu www.msceskaskalice.cz, v oddíle ke stažení „Žádost o přijetí dítěte“ nebo od 2. dubna bude k vyzvednutí v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka čp. 33 v České Skalici.

Při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ bude postupováno dle stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webu školky. K zápisu si přineste: rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte“ potvrzenou lékařem. Mateřská škola pořádá 9. a 10. května 2018 „Dny otevřených dveří“ vždy od 8 do 10 hodin.

Helena Vítová, ředitelka MŠ
Foto: archiv MŠ JAK

 Jazykové verze


Vyhledávání