Cesta: Aktuality / Zákaz odběru povrchových vod


Zákaz odběru povrchových vod

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve veřejném zájmu, a to s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Náchod, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží.

Povrchová voda, je voda stojatá i tekoucí voda všech vodních povrchových zdrojů (moře, řeky, rybníky, potoky).

Více informací v příloze níže

Text a ilustrační foto Jan Holý

Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání