Cesta: Aktuality / Začíná oprava Zelené ulice od náměstí po křižovatku s Křenkovou ulicí


Začíná oprava Zelené ulice od náměstí po křižovatku s Křenkovou ulicí

Křižovatka ulic Zelená a KřenkovaGenerální oprava ulice Zelená v trase od Husova náměstí (od třídy T. G. Masaryka) pouze po křižovatku s ulicí Křenkovou vč. křižovatky bude provedena ve dnech od 1.7. do 31.8.2015. Majitelem komunikace je Královéhradecký kraj, správcem SÚS Hradec Králové. Dodavatelem, který opravu provede, je firma MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí.

Po celou dobu opravy komunikace bude v celé trase silnice pro veřejnost uzavřena. Křižovatka ulic Zelená a Křenkova bude průjezdná s omezeními po celou dobu vyjma cca tří dnů před koncem srpna, kdy bude pokládán nový asfaltový povrch.

Nemovitosti v trase stavby budou dle stavbyvedoucího přístupné, ale s omezeními.

Stavbyvedoucím stavby je pan Lukáš Pelc, telefon 603 157 922. Na stavbyvedoucího je možné směrovat dotazy ve věci zpřístupňování nemovitostí na trase stavby po dobu provádění opravy.

V současné době probíhá výběr dodavatele opravy chodníků na trase stavby. Chodníky (stavba) jsou v majetku města Česká Skalice. Investorem bude město Česká Skalice. Dotazy v této věci je možné směrovat na investičního technika pana Luďka Ravingera, tel. 491 490 073

Oprava chodníků proběhne od 1.8. do 30.9.2015

Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ


Jazykové verze


Vyhledávání