Cesta: Aktuality / Vzpomínka na Boženu Němcovou


Vzpomínka na Boženu Němcovou

Božena Němcová na portrétu Jana VilímkaPo roce se opět sešli příznivci Boženy Němcové, poklonit se památce spisovatelky našeho kraje.

F. X. Šalda, jeden z našich největších kritiků, hodnotil duchovní odkaz české básnířky, která byla právem nazvána největší světicí v kalendáři našeho písemnictví těmito slovy: „Božena Němcová je básnířkou sbratření lidského a láska jest jí jen jeden případ tohoto všeobecného mravního zákona. Němcová byla bytost všemi svými kořeny a pudy nadobyčejně nevšedně družná. Byvši nesčíslněkrát zklamána, věří vždy znova a znova v bratrství lidské duše a tiskne v objetí každého, kdo se jí přiblíží.“

Na lásce k člověku a veškerému lidstvu postavila Němcová všechen svůj zápas o budoucí svět zbavený pozemské bídy. Píše: „Věřte mi, kdo cítí v srdci pravou lásku k lidem, že nestojí nikde osamělý, buď kde buď. Všude koukol mezi pšenicí, to jisto, člověk se mnohdy omýlí, ale ani to neškodí. Já se také často zklamala. Zamilovala jsem si lidi, ověřila jim, a oni mne zklamali, přece budu milovat. Ono mi to není dáno jinak, nemohu ani pochopit, jak může člověk vést zcela samotářský život a nikoho na světě nemilovat… neboť není milejšího citu než milovat a být milován od dobrých šlechetných duší.

A čas, který přesně prověřuje dílo, ji dal za pravdu. Splnil už mnohé, po čem toužila a o čem snila. Dobrá a laskavá slaví Němcová své vítězství v dnešku. Svým velkým uměním vypravěčským, krásou svého jazyk, svým velkým posláním sociálním. Svým mírovým posláním světu, pro které byla už v roce 1962 zvolena mezi světová kulturní výročí a kde v plejádě velkých světových postav přebývá spolu s naším Komenským. Ale má i svůj vzácný řád ve své zemi, který udělují děti, řád dětského úsměvu. Protože dítě a básník jí nejvíce rozumí. Oni jsou totiž schopni největšího a nejčistšího úžasu. V tom boji dobra se zlem, v tom boji za lepší svět. V boji za dobro, boji láskou.

Na závěr citujme ještě Boženu Němcovou: „Jednou budou děti mít přece po mně památku, protože ty pohádky ještě několikrát vyjedou, to se vždy čísti bude, dokud na světě děti budou. Potom i ostatní, co jsem napsala, nepodléhá času, poněvadž je to opis národních mravů a života, který se vždy študovat bude a zajímat, a snad v pozdějších dobách více než nyní. Až civilizace mnoho a vše setře, pak se budou ohlížet po knihách, kde by prameny našly k studiu národopisu a pak snad mnohý bude Boženu citovat“.

Helena Ducháčová, předsedkyně SBN


Jazykové verze


Vyhledávání