Cesta: Aktuality / Vzpomínali jsme na Boženu Němcovou


Vzpomínali jsme na Boženu Němcovou

Česká Skalice – V sobotu 26. května pokračoval program Roku Boženy Němcové. Hned ráno zahrála v parku před maloskalickým muzejním areálem Dechová harmonie z Náchoda pod vedením Jaroslava Vlčka. Promenádní koncert zpestřilo korzo Spolku panstva na tvrzi Žiželeves, který se specializuje na období biedermeieru.

Páni špacírovali ve fracích a dámy v nádherných róbách s obručemi. Iluze mládí Boženy Němcové byla takřka dokonalá. Za tónů Smetanovy Jiřinkové polky nastoupili přítomní hosté do prostor bývalého Steidlerova hostince, kde dnes sídlí muzeum věnované spisovatelce.

V Jiřinkovém sále se pak uskutečnilo slavnostní shromáždění zastupitelů města a pozvaných vzácných hostů. Královéhradecký kraj reprezentoval hejtman Lubomír Franc. Slavnosti se zúčastnil také starosta Jaroměře Jiří Klepsa nebo delegace města Náchoda.

Přítomné hosty přivítal skalický starosta Tomáš Hubka. Poté vystoupila Miloslava Smetanová s Eliškou Sedláčkovou s úryvkem z Babičky. Na klavír hrála Eva Suchánková. V programu dále vystoupili řečníci. Hejtman Franc prohlásil, že má Babiččino údolí a Ratibořice velmi rád a podobně jako Kuks nebo Sněžku je považuje za velmi atraktivní a známá místa našeho kraje.

Ředitel Textilního muzea Vlastimil Havlík pohovořil o Boženě Němcové a současnosti. Podobné téma otevřela také historička a spisovatelka Věra Vlčková, která mluvila o odkazech spisovatelky. V dalším bloku přednášejících vystoupil také skalický místostarosta Josef Daňsa se stopami vzpomínek na Boženu Němcovou.

Milan Horký, ředitel Muzea Boženy Němcové přednesl svůj příspěvek na téma obnova muzea v nových společenských podmínkách. Připravovanou revitalizaci muzejního areálu dokumentovaly rovněž panely se studií nově vznikajícího Kulturního a historického centra Boženy Němcové. Na závěr vystoupil zastupitel města Česká Skalice Petr Fejfar, který se zamyslel nad problematikou stejné instituce.

Nakonec zazněly zdravice delegací z partnerských měst České Skalice v zahraničí. Promluvil zde Dariusz Kupiec – zástupce starosty města Polanica Zdrój. Bardo zastupoval starosta Krzysztof Żegański. Zazněla i zdravice Branislava Trégera, primátora Liptovského Hrádku.

Všechny přítomné překvapilo a potěšilo vystoupení výtvarníka a sochaře Jože Žlause ze Slovinského Vojniku, který tento měsíc do města mládí Boženy Němcové zavítal již dvakrát. Jeho emotivní projev v rodném jazyce nebyl pro Čechy žádným neznámým jazykem. Naopak!

Závěrečný bouřlivý aplaus patřil Barunce a babičce v podání M. Smetanové a E. Sedláčkové, které připravily další ukázku z Babičky tentokrát v dobových kostýmech. Iluze Babičky byla naprosto dokonalá. Nejeden návštěvník se neubránil dojetí!

Odpoledne potom slavnostní program pokračoval v ratibořickém zámeckém parku, kde se uskutečnila akce nazvaná Pocta Boženě Němcové. Také zde vystoupila Dechová harmonie a spolek ze Žíželevsi (Hořiněvsi). Program dále zpestřilo velmi pěkné vystoupení Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Do Ratibořic až do večera zavítalo několik stovek návštěvníků, které přilákalo sluníčko i atraktivní program.

Text a foto Jan HolýJazykové verze


Vyhledávání