Cesta: Aktuality / Vzácná návštěva na radnici


Vzácná návštěva na radnici

Náměstkyně ministra vnitra Mgr. Jana Vildumetzová, která má na starosti sekci pro řízení veřejné správy, navštívila během návštěvy Královehradeckého kraje Českou Skalici. Během setkání se starostou města Martinem Staňkem na místní radnici představila plány a záměry ministerstva. „Jednání probíhala ve velmi přátelském duchu. Jsem velmi rád, že paní náměstkyně navštívila naše město, moc si jejího zájmu vážíme,“ zhodnotil setkání starosta.

Diskuze se týkala zákona o obcích, vydávání dokladů, matrik, v podstatě většiny agend zpracovávaných městským úřadem. „Je příjemné vědět, že je zde prostor pro zpětnou vazbu a pracovníky ministerstva zajímají naše názory, připomínky a nápady. Paní náměstkyně převzala tyto materiály a následně je předala pracovníkům ministerstva pro další vyhodnocení“ uzavírá užitečné setkání komentářem setkání Martin Staněk.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání