Cesta: Aktuality / Vyšla další nová kniha: Z Českoskalických pamětí


Vyšla další nová kniha: Z Českoskalických pamětí

Z Českoskalických pamětíV posledních dvanácti měsících se Česká Skalice dočkala v pořadí již druhé knihy, která se zabývá historií a vzpomínkami na život v tomto městě. V lednu 2012 vydalo občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice knihu s názvem „Neobyčejný příběh Vily Čerych – Odcházení a návraty“, která se setkala s velmi dobrým ohlasem. V předvánočním čase roku 2012 spatřila světlo světa kniha Mgr.Věry Vlčkové s názvem  „Z českoskalických pamětí – Vyprávění, co v České Skalici bylo a jak se žilo“.

Tato kniha zachycuje období od druhé poloviny 19. století do 30. let století 20., kdy Česká Skalice se stala městem samosprávným, měnila se, rozrůstala, získávala na úřední vážnosti, zvyšovala se podnikavost českoskalických rodin.  

Text není strohým soupisem jen čistě historických událostí, i když je sledována jejich chronologie doložená historickými fakty. Podstatná část je tvořena na základě osobitých vzpomínek a vyprávění pamětníků, záznamech z českoskalických církevních matrik, pamětních knih školních, městských, a spolkových kronik. Tyto zachycují dějinné události, ale i jejich subjektivní vnímání současníky, dokumentující atmosféru sledované doby. Pamětníci těchto časů již nežijí, jejich vzpomínky jsou však nadále živým svědectvím i pro nové generace. Takovým jsou i dobové fotografie převážně ze sbírky Jana Holého, pohledy, ukazující mnohdy místa po létech změněná, i to, jak minulost prostupuje do současnosti.

Text knihy je rozvržen do jednotlivých kapitol, zabývajících se historií města, městskou samosprávou, jejími významnými představiteli, městskými službami, uvedeny jsou zajímavosti z jurisdikce dávné i ty novější. Je připomenuta historie českoskalických škol, kulturní a spolkový život obyvatel, i zdejší místa pohostinská. Pozornost je věnována místním podnikům, řemeslníkům, obchodníkům. Ve vzpomínkách současníků ožívají zajímavé českoskalické postavy, figurky, lidičky i s jejich příběhy. Připojeny jsou ukázky dobových textů, tehdy užívaných přezdívek a pomístních jmen.

Slavnostní křest knihy bude vyvrcholením prvního pořadu s názvem  „POZVÁNÍ NA KUS ŘEČI DO VILY ČERYCH“, kam je zvána autorka knihy paní Mgr.Věra Vlčková. Pořad se uskuteční v úterý 22. ledna 2013 od 15.30 hodin, v reprezentativních prostorách Vily Čerych v České Skalici. Knihu si můžete zakoupit přímo při programu, v knihkupectví AVE nebo v Regionálním informačním centru v České Skalici.

Za Centrum rozvoje Česká Skalice srdečně zve Květa Ležovičová


Jazykové verze


Vyhledávání