Cesta: Aktuality / Výroční turistická známka k Roku Boženy Němcové


Výroční turistická známka k Roku Boženy Němcové

Výroční turistická známka k Roku Boženy Němcové

V souvislosti s vyhlášením roku 2012 „Rokem Boženy Němcové“, který se koná v České Skalici, byla vydána výroční turistická známka. Známka je věnovaná výročí úmrtí slavné spisovatelky Boženy Němcové, od něhož letos uplynulo 150 let. Známka je k dostání v Regionálním informačním centru v České Skalici, které se stalo jediným prodejcem. 

V rámci „Roku Boženy Němcové“ se místní informační centrum rozhodlo uspořádat v licích města anketu, která proběhne v měsíci září. Anketa bude zaměřena především na přínos a nímání této události pro občany. Naváže tak na dubnový průzkum, s jehož výsledky se můžete seznámit na webových stánkách Centra rozvoje Česká Skalice www.centrumrozvoje.eu.Jazykové verze


Vyhledávání