Cesta: Aktuality / Výměna průkazů osob se zdravotním postižením


Výměna průkazů osob se zdravotním postižením

Úřad práceOd 1. dubna 2015 zahájil Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP).

V současné době jsou v platnosti průkazy mimořádných výhod (vydávané do roku 2011 obecními úřady), dále tzv. dočasné průkazy OZP (vydávané Úřadem práce ČR v letech 2012 a 2013) a dočasné průkazy OZP vydávané podle současně platné právní normy (vydávané Úřadem práce ČR od roku 2014).

Platnost všech těchto průkazů končí k 31. 12. 2015.

V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit za průkazy nové. V opačném případě přijdou o možnost využívat výhody, které z jejich držitelství vyplývají. Pokud držitelé těchto průkazů chtějí i nadále tyto výhody využívat, je nezbytné, aby se dostavili na Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Náchodě, předložili stávající průkaz OZP, aktuální fotografii určenou pro občanský průkaz (rozměr 35 x 45 mm) a občanský průkaz a podali si žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách MPSV ČR (http://portal.mpsv.cz/forms) nebo přímo na pracovištích Úřadu práce ČR.

Po podání žádosti bude požádáno o výrobu nového průkazu OZP a po jeho doručení na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR budou klienti následně písemně informováni o možnosti si jej vyzvednout. Při jeho převzetí se vybírá správní poplatek ve výši 30 Kč.

Doporučujeme nenechávat výměnu průkazů na poslední chvíli, v závěru roku očekáváme zvýšený počet žadatelů o výměnu průkazů a celý proces tak bude časově náročnější.Jazykové verze


Vyhledávání