Cesta: Aktuality / VODNÍ PRVKY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ


VODNÍ PRVKY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

Dlouho připravovaná a v neposlední řadě schvalovaná rekonstrukce parku na Husově náměstí snad dostává konečnou podobu. Základní koncept revitalizace náměstí byl přijat již před čtyřmi roky při schvalování strategického plánu.

Řešení centrální plochy parku pak bylo předloženo veřejnosti k připomínkování, projednáno v zastupitelstvu a znovu zastupitelstvem schváleno v minulém roce. Vedle změny pěších tras, zdůrazňujících osovou linii radnice, pomníku Boženy Němcové a kašny, budou nově upravena prostranství u těchto významných architektonických prvků. Již prezentovaná úprava zeleně počítá s výsadbou nových dřevin a zatravněním volných ploch. Pro potřeby užitkové vody v parku byla provedena vrtaná studna, jejíž vydatnost je dostačující pro závlahu trávníků, kašnu a nový vodní prvek. Jedná se o vodoteč s vodní kaskádou.

Vodoteč v délce 24 metrů začíná při chodníku spojujícím prostranství kašny a pomníku. Tematicky je věnována Boženě Němcové a voda bude pramenit ze středu nově instalované rozevřené knihy tryskami střídajícími strany, tak jako by se otáčely její stránky. Na nich bude plastickým písmem vystupovat heslo města „Česká Skalice brána do Babiččina údolí“ na jedné straně a na druhé „Město Boženy Němcové“ a názvy tří míst spojených s jejím jménem.

Tím je „Muzeum Boženy Němcové, Barunčina škola a zámek v Ratibořicích. Od knihy poznání poteče voda v korytě přirozeným spádem až za pomník. Zde bude kruhová odpočinková plocha s pyramidovým gejzírem. V oblouku vodoteče bude osvětlená kaskáda s vloženými deskami a názvy několika významných děl spisovatelky.

Vodoteč by měla být atrakcí pro turisty i občany města, která by oživila jihozápadní roh náměstí. V letním období umožní osvěžení a zlepší klima parku. Materiálem bude umělý pískovec a betonové, prefabrikované prvky koryta. Všechny vodní prvky a závlaha budou mít společnou šachtu se zásobníkem, zapuštěným pod terénem a propojením na vrtanou studnu. Tímto bude nahrazeno čerpání vody ze zásobníku v radnici.

Vodní prvky na náměstích a v parcích nově realizovala již řada měst. Jako příklad uvádím kaskádu v Poděbradech, či prostranství s gejzírem v Dobrušce. Pro lepší představu předkládám vizualizaci s pohledem od prostranství kašny a perspektivní pohled od pomníku Němcové.

Ing. Arch. Jaroslav Andres
 

Výkresy a vizalizace jsou vystaveny v informačním centru na třídě T. G. Masaryka.                 


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání