Cesta: Aktuality / V Ratibořicích se rozmohlo parkování na nedovolených místech


V Ratibořicích se rozmohlo parkování na nedovolených místech

Nečekané problémy provázely zahájení turistické sezóny v Babiččině údolí. Parkoviště byla plně obsazená. Někteří návštěvníci parkovali svá vozidla na louce u Loveckého pavilonu. Pracovníci správy státního zámku Ratibořice na louce napočítali až 104 automobilů!

„Neukázněné chování návštěvníků nás nutí k přijetí organizačních opatření v chráněném území Babiččina údolí v Ratibořicích,“ prohlašuje kastelán ratibořického zámku Ivan Češka.

Orgány ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko) v součinnosti s památkovou péčí a s Městským úřadem v České Skalici připravují organizační a dopravní opatření v zájmu ochrany hodnot chráněného území. To je totiž ohrožováno neukázněným chováním návštěvníků, kteří naprosto neomaleně parkují na cizích pozemcích a nechávají v údolí volně pobíhat psy.

Situace vyvrcholila tím, že při zahájení sezony v Ratibořicích o letošních Velikonocích, parkovala zhruba stovka automobilů na louce pod zámkem za silnicí směrem k loveckému pavilonu. „To je pro nás naprosto nepřijatelné, jedná se o louky, které jsou významné výskytem vzácných rostlin a živočichů. Ve spolupráci s pracovníky CHKO Broumovsko budujeme v současné době dočasné zábrany, které zamezí řidičům parkovat auta na trávě. Zároveň jednáme o intenzivně o získání dalších pozemků, které bychom rádi využili pro vybudování parkovacích ploch pro návštěvníky Ratibořic “, uvedl k dané problematice starosta města Česká Skalice Martin Staněk.

Neukáznění návštěvníci Babiččina údolí svým počínáním poškozují luční porosty v době jejich probuzení k růstu také tím, že chodí mimo vyznačené cesty. Nepřijatelný je také volný pohyb psů, kteří můžou plašit volně žijící zvěř a zahnízděné ptactvo. „Prosíme, věnujte těmto opatřením a svému pohybu i chování v chráněném území náležitou pozornost, abyste se nevystavovali možným sankcím vyplývajícím z platné legislativy ve vztahu k ochraně přírody a památkové péči!“, žádá veřejnost Ivan Češka.

Strážníci městské policie a pracovníci správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko proto označili sjezdy na louky červenobílou páskou, která má zamezit vjezdu. O dalších souvisejících opatřeních vás budeme průběžně informovat.

Text: Jan Holý
Foto: Ivan Češka (správa zámku) a Kateřina Kejzlarová (CHKO)


Jazykové verze


Vyhledávání