Cesta: Aktuality / V Radči u Úpice se otevírá expozice muzea venkova


V Radči u Úpice se otevírá expozice muzea venkova

V roce 2013 se stal spolek Chalupění realizátorem projektu česko-polské spolupráce prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013  ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Projekt, který dostal název Muzea venkova, pomůže rozvoji cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v česko-polském příhraničí. V rámci projektu vznikly společné expozice v polském skanzenu Stroužné u Kudowy Zdróje a v Regionálním zemědělském a řemeslném muzeu v Radči u Úpice.

Projektovým partnerem spolku Chalupění je Muzeum lidové kultury Sudetského mezihoří v Kudowě Zdroji, skanzen Stroužné. V roce 2014 byla v tomto skanzenu zrekonstruována historická stodola a vytvořena stálá česko-polská expozice. Spolek Chalupění zde prezentuje své exponáty zemědělského a řemeslného náčiní našich předků z podkrkonošského regionu. Návštěvu polského skanzenu i české expozice v obnovené historické stodole nedaleko za česko-polskými hranicemi lze jen doporučit, inspiraci můžete načerpat na webových stránkách www.skansen.kudowa.pl.  

V červnu letošního roku bude projekt Muzea venkova ukončen a dne 13. 6. 2015 se uskuteční slavnostní otevření historických expozic Zemědělského a řemeslného muzea v Radči u Úpice. Součástí akce bude i odhalení polské expozice Muzea lidové kultury Sudetského mezihoří v Kudowě Zdroji ve skanzenu Sroužné. Zde budou vystaveny předměty místního přádelnictví a tkalcovství polského příhraničí.

V rámci projektu jsou v budovaném Zemědělském a řemeslném muzeu v Radči u Úpice prováděny dokončovací stavební úpravy, rekonstruována elektroinstalace, čištěny, opravovány a zprovozňovány historické předměty a zařízení zemědělské a řemeslné techniky. Více než 2000 ks historických exponátů darovali původní majitelé nebo jejich potomci, kteří se tak významně zasloužili na vzniku muzea. 

V objektech bývalých kravínů zaniklého JZD v obci Radeč u Úpice shromažďuje spolek Chalupění  již od roku 2002 zemědělskou a řemeslnou techniku, potřeby z bydlení a života našich předků a uskutečňuje svůj program pod názvem: „Hledáme starou krásu, nacházíme nový užitek„

Bc. Pavel Melichar, předseda spolku Chalupění

logotyp CZ-PL a symboly EU


Jazykové verze


Vyhledávání