Cesta: Aktuality / Územní plán Česká Skalice


Územní plán Česká Skalice

V současné době je možné nahlížet do návrhu územního plánu Česká Skalice, popřípadě uplatnit písemné připomínky u pořizovatele - více na www.ceskaskalice.cz - úřední deska. Mimo to dne 15.9.2014 proběhne od 14 hodin v penzionu Olga prezentace zpracovaného návrhu územního plánu pro veřejnost za účasti pořizovatele (tj. MěÚ Náchod).

Odkaz na dokumentaci na náchodských stránkách: ÚP Česká Skalice http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/Jazykové verze


Vyhledávání