Cesta: Aktuality / Uzavření mostku v Nyklíčkově ulici


Uzavření mostku v Nyklíčkově ulici

Bezručova-NyklíčkovaVzhledem k havarijnímu stavu mostku v ulici Nyklíčkova jsme nuceni vás informovat o omezeních, která se Vás dotýkají. Město Česká Skalice jako vlastník mostu musí hlavně zajistit bezpečnost.

Nechalo si zpracovat v srpnu 2015 hlavní mostní prohlídku na most přes náhon v ulici Nyklíčkova v Malé Skalic, kde je popsán havarijní stav a jeho nutné opravy, které je potřeba neprodleně provést.Jedná se o dozdění podpěr, dospárování zdiva, vyčištění mostu a jeho okolí. Do doby ukončení oprav (odhad 3. týdny) bude na most zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Na most bude zachován vstup pouze chodcům a cyklistům.

Motorová vozidla budou moci parkovat na pozemku p.č. 1471/1 a 1471/3 v k.ú. Česká Skalice, jedná se o pozemek přístupný z ulice Bezručova, sloužící k parkování vozidel Agra CZ, a.s. a i v jeho vlastnictví (viz. přiložený snímek, parkoviště je zvýrazněno červeně).

Odvoz popelnic od nemovitostí čp. 153, 154 a 97 zajistí Technické služby města Česká Skalice v součinnosti s firmou Marius Pedersen.

Termín zákazu vjezdu na most platí od čtvrtka 27. srpna 2015. O buducnosti mostu rozhodne objednaný statický posudek.

Děkujeme za pochopení

Ing. Jitka Kábrtová, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ilustrační foto: Google

Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání