Cesta: Aktuality / UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY: Změny dopravy v Náchodě


UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY: Změny dopravy v Náchodě

UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY: Změny dopravy v NáchoděDlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí - RWE (plyn), Teplárna Náchod (teplovod), Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. (vodovod) a přeložky některých kabelových tras. Navazovat bude rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev, výměny obrub, opravy živičného krytu a obnovy vodorovného dopravního značení jak přímo v křižovatce, tak do všech navazujících směrů. Celá stavba je rozdělena do dvou etap a jejím investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Hradec Králové, zhotovitelem bude společnost SOVIS, s. r. o., Hradec Králové.
„Jsme si vědomi, že omezení během stavby se dotknou dopravní situace na průtahu městem i v centru, komplikaci to bude znamenat i pro chodce. Proto bychom rádi požádali chodce i řidiče o shovívavost v průběhu prací. Po vzájemné dohodě budou stavaři pracovat až do 22 hodin, aby doba oprav byla co nejkratší“, upřesnil starosta Jan Birke“.Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu:

  • dbejte zvýšené opatrnosti
  • řiďte se pokyny policie
  • sledujte pozorně dopravní značení

Více informací v přiloženém souboru.


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání