Cesta: Aktuality / Tříkrálová sbírka na Českoskalicku vynesla přes 50 tisíc


Tříkrálová sbírka na Českoskalicku vynesla přes 50 tisíc

Tříkrálová sbírka na Českoskalicku vynesla přes 50 tisícVážení spoluobčané, jménem charity chci Vám všem poděkovat, kteří jste mile přijali tříkrálové koledníky a štědře přispěli do sbírkových pokladniček.

Určitě potěší a pomůže všem potřebným, jímž bude během krátké doby tato částka předána. Také chci poděkovat za ochotnou pomoc všem koledníkům za jejich bezprostřední vystupování, výdrž a pěvecké nasazení. Bez jejich účasti bychom se neobešli.

V letošním roce se vybralo celkem 50 039 Kč. Z toho na Žernově 5639 Kč, ve Studnici 3730 Kč, ve Velkém Třebešově 4606 Kč a v České Skalici, Velké Jesenici, Říkově, Rychnovku, Zvoli, Doubravici dohromady 36 064 Kč. Tři králové ještě chodili v Čáslavkách, kde vybrali 2521 Kč.

Bečičková Magda, organizátorka sbírky v České Skalici a okolí, foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání