Cesta: Aktuality / Tisková zpráva: Výběrové řízení na ředitele / ředitelku Základní školy Česká Skalice, Okres Náchod


Tisková zpráva: Výběrové řízení na ředitele / ředitelku Základní školy, Česká Skalice, Okres Náchod

Výběrové řízení na ředitele / ředitelku Základní školy Česká SkaliceMěsto Česká Skalice připravuje konkurzní řízení na obsazení pracovní pozice ředitele / ředitelky Základní školy v České Skalici.

Rada města České Skalice na svém zasedání dne 7. 6. 2017 stanoví obsahové náležitosti přihlášky a minimální předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění. Dále bude dle platné vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení jmenována odborná sedmičlenná komise. Ta bude složena ze dvou zástupců určených zřizovatelem základní školy, kterým je město Česká Skalice, jedním zástupcem určeným ředitelem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jedním odborníkem z oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství, dále pracovníkem pedagogického sboru Základní školy v České Skalici, školním inspektorem jmenovaným Královéhradeckým inspektorátem České školní inspekce a jedním členem školské rady.

Konkurzní komise stanoví výsledné pořadí uchazečů a navrhne zřizovateli nejvhodnějšího uchazeče ke jmenování. Rada města České Skalice na svém jednání dne 26. 7. 2017 jmenuje v souladu s §166 odst. 2 školského zákona uchazeče na vedoucí pracovní místo a stanoví mu plat a jeho složky dle platné legislativy. Dále zřizovatel požádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o provedení změn ve školském rejstříku a Krajský soud v Hradci Králové o změnu v obchodním rejstříku.

Nástup nového ředitele / ředitelky lze předpokládat nejpozději od 1. října 2017. Do této doby je řízením Základní školy v České Skalici zmocněna zástupkyně ředitele Mgr. Iveta Macháčková.

 

Text a ilustrační foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání