Cesta: Aktuality / Tisková zpráva k výstavě jiřinek v České Skalici


VÝSTAVA JIŘINEK ČESKÁ SKALICE

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

13. – 15. září 2013

www.bozenanemcova.cz

Výstava jiřinek proběhne v areálu Muzea Boženy Němcové v České Skalici ve dnech 13. – 15. září 2013 vždy od 9 do 17 hodin jako součást tradičních jiřinkových slavností. Od pátku do neděle představí vystavovatelé z východních Čech řezané jiřiny v obou sálech maloskalické tvrze, kromě řezaných květin bude k dispozici i výsadba přímo na tvrzi a v okolí muzejního areálu. Již dnes je v tomto památkově chráněném areálu vysazeno téměř 150 druhů jiřinek v počtu více než 1000 kusů. Součástí výsadby je vzorkovnice Langrova zahradnictví z Rájce-Jestřebí, které nabízí během výstavy objednávkový prodej (www.jirinylangr.cz). Muzeum návštěvníkům nabízí kavár enské služby přímo na výstavišti a volný vstup do expozic muzea. Běžným se stal volný vstup na výsadbové pole, a to již od července – pěstitelé tak mají lepší možnost pozorovat květiny během různých vegetačních cyklů a snadněji si poté vybrat.

Také letos budou moci návštěvníci hlasovat v soutěži s anketou o Královnu jiřinkových slavností. Sami svými hlasy vyberou nejpřitažlivější odrůdu a rozhodnou tak o symbolu Jiřinkových slavností 2014. Královnou jiřinkových slavností 2013 se loni stala odrůda Maxime (http://www.muzeumbn.cz/kralovna-jirinkovych-slavnosti/).

V dramaturgii výstavy se opět vyjímají akce s kulturním rozměrem. V předvečer zahájení výstavy, ve čtvrtek od 18:30 hod., bude k vidění divadelní hra Mileny Štráfeldové o dceři Boženy Němcové Osamělé večery Dory N. V sobotu 14. září budou na maloskalické tvrzi k poslechu staropražské písničky skupiny Klapeto (14– 16:30 hod., v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do Jiřinkového sálu). Tentýž den od 18:30, jsou připraveny ve farním kostele v sousedství muzea barokní nešpory. Jedná se o slavnostní novodobou premiéru skladby českého barokního skladatele Jiřího Vesperae Canonicae Minores. Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Consortio Melcelii. Neděle 15. září bude již tradičně patřit promenádnímu koncertu, který doprovází Big Band Dvorský (14–16 hod., v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do Jiřinkového sálu).

V sobotu i v neděli (10–16 hod.) bude pro zručné návštěvníky připraveno malování na hedvábí. Zájemci si budou moci produkty nejen koupit, ale i vyrobit. V areálu muzea je navíc instalována výstava pozoruhodné osobnosti nadregionálního významu nazvaná Jan Karel Rojek - kněz, vlastenec, historik.

Nedělní program zakončí v 15:30 vyhlášení vítěze anket y Královna jiřinkových slavností.

Další informace vám rádi poskytneme

na tel. č. 491 451 285

a adrese muzeum@bozenanemcova.cz.

Přehledný kalendář akcí na http://www.muzeumbn.cz/kalendar2013


Jiřinkové slavnosti v Muzeu Boženy Němcové

13. – 15. září | od 9 do 17 hodin
- tradiční výstava jiřinek s doprovodným kulturním programem
- maloskalický muzejní areál, maloskalická tvrz
- výsadbu a řezané květy vystavují členové jiřinkářské společnosti Dagla z východních Čech, Exnarovo zahradnictví z Velkého Třebešova a Langrovo zahradnictví z Rájce-Jestřebí
- objednávkový prodej hlíz
-občerstvení v muzejní kavárně

- doprovodný kulturní program:

čtvrtek 12. září od 18:30 hodin
Osamělé večery Dory N.
Divadelní hra Mileny Štráfeldové o dceři Boženy Němcové, hraje Marta Sovová
Jiřinkový sál
vstupné: 80 Kč, předprodej od 2. září v informačním centru (infocentrum@ceskaskalice.cz)

sobota 14. září od 10 do 16 hodin a neděle 15. září od 10 do 16 hodin
Aranžování jiřinek
ukázky aranžování květin

sobota 14. září od 10 do 16 hodin a neděle 15. září od 10 do 16 hodin
Malování na hedvábí
ve spolupráci se Střediskem volného času Bájo Česká Skalice, www.svcbajo.cz
výtvarná dílna, ze které si i bez výtvarného talentu odnesete krásný hedvábný výrobek… (v prostorách muzea)

sobota 14. září od 14 do 16:30 hodin
Staropražské písničky
na maloskalické tvrzi hraje Klapeto
(v případě nepříznivého počasí v Jiřinkovém sále)

sobota 14. září v 18:30
Barokní nešpory
ve farním kostele Nenebevzetí Panny Marie v sousedství muzea zazní v slavnostní novodobé premiéře skla dba českého barokního skladatele Jiřího Melcelia Vesperae Canonicae Minores. Skladbu pro provedení po více než 300 letech připravil Ladislav Horký, zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Consortio Melcelii.

neděle 15. září od 14 do 16 hodin
Promenádní koncert
na maloskalické tvrzi hraje Big Band Dvorský
bigbanddvorsky.estranky.cz
(v případě nepříznivého počasí v Jiřinkovém sále)

neděle 15. září v 15.30 hodin
Královna jiřinkových slavností
vyhlášení vítězů soutěže s anketou o nejkrásnější jiřinku výstavy

Podrobnosti o jiřinkách v České Skalici na http://www.muzeumbn.cz/category/slavnosti-jirinek/
Zvuková upoutávka: http://links.muzeumbn.cz/slavnosti

Další informace:
www.BozenaNemcova.cz
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
tel.: 491 451 285
e-mail: info@bozenanemcova.czJazykové verze


Vyhledávání