Cesta: Aktuality / Svoz nebezpečného odpadu – sobota 1. prosince 2012


Svoz nebezpečného odpadu – sobota 1. prosince 2012


Nebezpečný odpad: prošlé lékovky, oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací přípravky, pesticidy atd.

Nebude sbíráno: lednice, pračky, televize, PC apod. Tyto odpady můžete odevzdat na Sběrném dvoře Česká Skalice v Zelené ulici.


 

ulice                                od  do
Zlíč (bytovky SBD) 9.00 - 9.15
Jiráskova  9.15 - 9.30
Švermova 9.30 - 9.45
Podhradní 9.45 - 10.15
Sportovní (hřiště) 10.15 10.30
Spyta 10.30 10.45
Bezručova 11.00 - 11.15
Křenkova 10.45  11.00
E. Beneše (parkoviště) 11.15 - 11.30
Nyklíčkova 12.00 12.15
Pod lesem 12.15 12.45
Hurdálkovo náměstí 12.45 13.15
Pospíšilova 13.15 13.45
Družstevní 13.45 - 14.15
Palackého   14.15 14.45
Zájezd (náves) 14.45 15.00
Sběrný dvůr – Zelená ulice  15.00 - 15.30


Jazykové verze


Vyhledávání