Cesta: Aktuality / Svoz biomasy v roce 2016


Svoz biomasy v roce 2016

Svoz biomasyForma svozu: Občan umístí vak s biomasou před svoji nemovitost na chodník nejdéle do 7 hodin v příslušný den svozu. Následně bude vak vysypán a vrácen. Svezená biomasa z vaků bude předána k dalšímu zpracování.

Lokalita sběru: Česká Skalice, Malá Skalice, Zájezd, Spyta a Zlíč

Období svozu: 18.4.2016 – 7.11.2016, tj. 30 svozů pro 1 místo

Četnost svozu: jednou týdně vždy v pondělí


 

Podmínky svozu: Biomasou se rozumí posečená tráva, seno, ořezané větve (dřevní štěpka), listí ze stromů a keřů, padané ovoce, nevyužitá zelenina a odpady květinových záhonů ze zahrad občanů. Do vaku na biomasu patří pouze vyjmenované komodity! Pokud bude vak obsahovat jiný odpad nebo nebude biomasa uložena ve vaku, nebude odpad odvezen! Váha vaku nesmí přesáhnout 40 kg.

Doporučeno: 1 RD = 1 vak, bytový dům 1 vak na cca 500 m2 udržované travnaté plochy

Zpoplatnění: 550 Kč = cena za službu svozu 1 vaku biomasy pro rok 2016 (paušální částka bez ohledu na míru využívání), nutno zaplatit před zahájením poskytování služby na MěÚ Česká Skalice 200 Kč = nákup vaku na MěÚ)

Kontaktní osoba: Alena Velecká, referentka odpad. hospodářství (tel.491 490 065)Jazykové verze


Vyhledávání