Cesta: Aktuality / Svoz biomasy letos začíná již 7. dubna 2015


Svoz biomasy letos začíná již 7. dubna 2015

Forma svozu: Občan umístí vak s biomasou před svoji nemovitost na chodník nejdéle do 7 hodin v příslušný den svozu. Následně bude vak vysypán a vrácen. Svezená biomasa z vaků bude předána k dalšímu zpracování.

Lokalita sběru: Česká Skalice, Malá Skalice, Zájezd, Spyta a Zlíč

Období svozu: úterý 7. dubna 2015 –pondělí 26. října 2015, tj. 30 svozů


 

Četnost svozu: vždy v pondělí, kromě 6. dubna 2015, 6. července 2015 a 28. září 2015, kdy jsou státní svátky. Místo nich bude následovat svoz následující pracovní den, tj.v úterý 7. dubna 2015, 7. července 2015 a 29. září 2015.

Podmínky svozu: Biomasou se rozumí posečená tráva, seno, ořezané větve (dřevní štěpka), listí ze stromů a keřů, padané ovoce, nevyužitá zelenina a odpady květinových záhonů ze zahrad občanů. Do vaku na biomasu patří pouze vyjmenované komodity! Pokud bude vak obsahovat jiný odpad nebo nebude biomasa uložena ve vaku, nebude odpad odvezen!

Doporučeno: 1 RD = 1 vak, bytový dům 1 vak na cca 500 m2 udržované travnaté plochy

Zpoplatnění: 500 Kč = cena za službu svozu 1 vaku biomasy pro rok 2015 (paušální částka bez ohledu na míru využívání), nutno zaplatit před zahájením poskytování služby na MěÚ Česká Skalice 200 Kč = nákup vaku na MěÚ)

Kontaktní osoba: Alena Velecká, referentka odpadového hospodářství (tel.491 490 065)

 
Jazykové verze


Vyhledávání