Cesta: Aktuality / Svazek obcí Kladská stezka připravuje cyklostezky


Svazek obcí Kladská stezka připravuje cyklostezky

Města Jaroměř, Česká Skalice a Náchod zakládají Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka. Předsedou svazku byl zvolen starosta města Česká Skalice Martin Staněk, místopředsedou svazku se stal starosta Jaroměře Jiří Klepsa.

Účelem založení svazku je realizace tří samostatných na sebe navazujících projektů cyklostezek. Nejdůležitější aktivitou je příprava cyklostezky z Jaroměře do Polska. Tento plán navazuje na velmi úspěšný projekt Labské stezky mezi Hradcem Králové, Jaroměří a Kuksem. Aktuálně je připravována žádost o územní rozhodnutí k povolení výstavby nového úseku mezi Jaroměří a Rychnovkem.

Pro rozvoj turistického ruchu je zásadní cyklostezka kolem vodního díla Rozkoš. Nově vzniklý svazek převezme od Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují projektovou dokumentaci k územnímu řízení na cyklostezku okolo Rozkoše a požádá příslušný stavební úřad v České Skalici o vydání územního rozhodnutí. Stavba by mohla být podle odhadů realizována již v roce 2017.

Posledním neméně důležitým projektem je okruh Ratibořicemi. Ten umožní cykloturistům částečně po nových i stávajících komunikacích bezpečně zajíždět k zámku v Ratibořicích a projíždět velmi oblíbeným a vyhledávaným Babiččiným údolím. V současné době je připravováno výběrové řízení na dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí. Město Česká Skalice zároveň chystá na rok 2016 realizaci vybraných úseků tohoto okruhu.

Vybudováním cyklostezky Jaroměř – Kudowa Zdrój se otevře možnost propojení cyklodopravy z Hradce Králové do Polska s návaznosti na cyklostezku do Kuksu, která bude mít v České Skalici odbočkou do Ratibořic a okolo přehradní nádrže Rozkoš. Významným přínosem bude propojení Jaroměře, České Skalice a Náchoda pro cyklisty dojíždějící do zaměstnání.

 

Svazek obcí se bude ucházet o získání dotací z různých dotačních programů na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a následně na vlastní realizaci obou cyklostezek.

Předseda svazku a starosta Martin Staněk říká: „Hlavním smyslem založení Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka je spojení a koordinace aktivit při rozvíjení cyklotras a cyklostezek v náchodském regionu. Společný postup nám dává větší šanci se v blízké době bezpečněji pohybovat v našem krásném kraji na jízdním kole“.

Do fungovaní svazku se kromě zakládajících měst nepřímo zapojí i obce, jejichž územím cyklotrasy vedou. Jedná se o Provodov – Šonov, Velkou Jesenici, Nahořany, Rychnovek, Říkov a Velký Třebešov.

Zdena Hovorková, DSO Kladská stezka


Jazykové verze


Vyhledávání