Cesta: Aktuality / Strategický plán Česká Skalice 2030 jde do finále!


Strategický plán Česká Skalice 2030 jde do finále!

Strategický plán Česká Skalice 2030 jde do finále!Děkujeme všem, kdo věnovali svůj čas připomínkování pracovního návrhu Strategického plánu rozvoje našeho města ČESKÁ SKALICE 2030! Kromě připomínek, které se sešly u koordinátora projektu, pana Jiřího Kmoníčka, se ve čtvrtek 15. května 2014 se v sále sokolovny uskutečnilo veřejné setkání – sešlo se 41 lidí, občanů a zástupců vedení města, kteří diskutovali k návrhu plánu. Účastníci měli možnost navržené cíle komentovat nebo doplnit o konkrétní náměty na realizaci, případně navrhnou další cíle. Na závěr diskuse volili své priority a ještě mohli hlasovat k návrhům motta strategického plánu.

Všechny shromážděné připomínky a náměty byly zaznamenány a předány členům řídící skupiny, kteří je projednají na svém 3. setkání v pondělí 26. května 2014. Poté bude strategický plán předložen zastupitelstvu města ke schválení na jednání, které se koná 16. června 2014. O výsledku Vás budeme informovat.

Ing. arch. Jaroslav Andres, místostarosta města a předseda Řídící skupiny pro zpracování strategického plánu Česká Skalice 2030
Foto: Jan Holý a Jiří KmoníčekJazykové verze


Vyhledávání