Cesta: Aktuality / Stavební práce na opravě okružní křižovatky v Náchodě u Čedoku


Stavební práce na opravě okružní křižovatky u Čedoku budou zahájeny 7. 7. 2015

Mapa objížďky u I. etapyV úterý 7. července bude zahájena rekonstrukce okružní křižovatky u Čedoku. Během úprav této křižovatky budou provedeny přeložky všech inženýrských sítí, součástí bude také kompletní úprava drážního viaduktu a výstavba dvou tzv. "bypassů" ve směru z ulice Běloveské do ulice Plhovské a z ulice Plhovské do ulice Raisova. Hlavním cílem plánované rekonstrukce je prostorové rozšíření okružní křižovatky, tak aby vyhovovalo současnému dopravnímu zatížení. Další nedílnou součástí bude přemístění přečerpávací stanice dešťových vod z prostoru křižovatky. Provoz bude v místě oprav probíhat kyvadlově (stejně jako tomu bylo při opravě OK u Slávie). Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap.  

 

Podrobné informace o uzavírkách a objízdných trasách najdete v příloze.  

 


Kruháč u Čedoku v NáchoděJedná se především o následující omezení:
- průjezd pod železničním viaduktem bude v 1. etapě (7. 7. - 23. 9.) zcela uzavřen pro všechna vozidla v obou směrech,
- v ulici Volovnice bude po celou dobu rekonstrukce otočen směr jízdy,
- objízdná trasa pro značnou část dopravy povede přes Běloves,
- linkové autobusy (podotýkáme, že POUZE AUTOBUSY nikoli osobní automobily ani nákladní doprava) budou moci v době od 4:00 do 23:00 hodin využít železniční přejezd u nádraží
- v ulici Pražské bude za zrušenou zastávku Náchod "OKRES" sloužit autobusová zastávka Náchod "HAMRA",
- provoz bude v polovině okružní křižovatky, tj. vždy v jednom jízdním pruhu, řízen kyvadlově - v době od 06:00 do 18:00 hodin pověřenými osobami a v ostatní době provizorní světelnou signalizací,
- dojde k uzavření chodníků a podchodu dle nutnosti, náhradní trasy pro pěší budou vyznačeny,
- ve 2. etapě (cca od 2. poloviny září) bude ve směru na Plhov obnoven provoz jednosměrně pro všechna vozidla, čímž odpadne objízdná trasa přes Běloves,
- místní obyvatelé mohou jako alternativní trasu ve směru jízdy od Hradce Králové na Hronov či Broumov (do Bělovse) využít trasu od křižovatky "Slávie" vpravo ulicí Němcové, dále Purkyňova, Dobrošovská, přes pivovarský most, ulicí Mánesovo nábřeží do Bělovse do ulice 1. Máje a dále dle potřeby.
- po celou dobu rekonstrukce okružní křižovatky u Čedoku dojde ke změně jednosměrného provozu v ulici Prokopa Velikého na obousměrný v úseku mezi křižovatkami s ulicí Husovo náměstí a Žižkova.´


  Prosíme všechny řidiče, aby po celou dobu oprav bedlivě sledovali a hlavně dodržovali dopravní značení!


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání