Cesta: Aktuality / Stavební práce na opravě okružní křižovatky u Slávie v Náchodě startují již za týden


Stavební práce na opravě okružní křižovatky u Slávie v Náchodě startují již za týden

Objízdné trasy od 15.3. do 6.5.2015Už jen týden zbývá do zahájení oprav okružní křižovatky u Slávie. V rámci oprav, které potrvají do poloviny června, dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí a přeložky některých kabelových tras. Navazovat bude rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev, výměny obrub, opravy živičného krytu a obnovy vodorovného dopravního značení jak přímo v křižovatce, tak do všech navazujících směrů. Celá stavba je rozdělena do dvou etap a jejím investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Hradec Králové. Zhotovitelem je společnost SOVIS, s. r. o., Hradec Králové.

Dopravní omezení, která řidiče i chodce v Náchodě čekají, se dotknou i autobusové dopravy

Z důvodu stanovení objízdných tras pro linky ve směru na Nový Hrádek a Kramolnu dojde po dobu oprav k přemístění autobusových zastávek u okresního soudu z ulice Pražské k čerpací stanici Benzina. Autobusy ve směru od Kramolny a Nového Hrádku pojedou v 1. etapě (15. 3. - 6. 5. 2015) po vyznačených objízdných trasách viz obr. BUS_1. Objízdné trasy pro 2. etapu (7. 5. - 15. 6. 2015) jsou vyznačeny na obr. BUS_2. 

Pro cestující ve směru od Kramolny bude zřízeno výstupní místo přímo před budovou okresního soudu v ulici Palachova. Cestující ve směru z/do Nového Hrádku budou využívat místo zastávky „Okresní úřad“ náhradních zastávek u čerpací stanice Benzina.

Nina Adlof, tisková mluvčí MěÚ Náchod | Náchodský zpravodaj


Objízdné trasy od 7.5. do 15.6.2015

j


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání