Cesta: Aktuality / Společné cvičení jednotek záchranných sborů na řece Úpě


Společné cvičení jednotek záchranných sborů na řece Úpě

V odpoledních hodinách dne 17.7.2012 se u Zlíčského jezu sešla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Česká Skalice s profesionálními hasiči z Hasičského záchranného sboru České republiky z Velkého Poříčí na společném cvičení. V průběhu cvičení dorazila na místo i Městská policie a její strážnici se taktéž zapojili do cvičení. Náplní společného cvičení byl nácvik záchrany tonoucího. Zlíčský jez je velmi zrádný a cvičení se zde nekonalo náhodou, v loňském roce zde na podzim utonula jedna osoba a letos na jaře z vířících vod tahali záchranáři dva vodáky v podnapilém stavu a jen zázrakem nedošlo k většímu neštěstí.

Prověřovaní záchranářských schopností proběhlo při nácviku třech různých situacích. První byla záchrana tonoucího ze břehu, pomocí tzv. házecího pytlíku, kdy se záchranáři snaží zachytit tonoucí osobu pomocí lana se speciální kapsou. Druhým bodem cvičení byla záchrana tonoucího přímo z jezu, zde se již naplno ukázala všechna rizika a úskalí tohoto způsobu záchrany a i přes malý průtok vody byl vždy záchranář spolu s figurantem strháván silným vírem. Na závěr si účastníci cvičení vyzkoušeli použití gumového člunu v proudech řeky Úpy.

Poděkování patří všem členům profesionální jednotky z Velkého Poříčí, členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Česká Skalice, kteří ve svém volnu cvičí pomoc v těchto situacích a jsou kdykoliv připraveni pomoc lidem v nouzi.

Největší poděkování patří nprap. Mgr. Josefu Hankovi, veliteli družstva jednotky profesionálních cvičení, který toto cvičení připravil, zorganizoval a na místě odborně vedl.

Více fotek a videozáznamů z akce najde na Facebooku Města česká Skalice

Text, foto a video: Bc. Martin Staněk, vedoucí sociálně správního odboru


Jazykové verze


Vyhledávání