Cesta: Aktuality / Sokoli v Teplických skalách úspěšně vyvedli mláďata


Sokoli v Teplických skalách úspěšně vyvedli mláďata

Po třech neúspěšných letech se sokolům na Chrámových stěnách v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály podařilo vyvést mláďata. Rodičovský pár tvořila samice z Jeseníků, která zde hnízdila již v minulém roce, samec je neznačený. Ze čtyř mláďat úspěšně vylétla tři, čtvrté mládě nebylo po dvou dnech po vylétnutí na hnízdišti pozorováno a zřejmě zahynulo, což v přírodě nebývá výjimečné.

„Letošní průběh hnízdění přímo v terénu pozorovalo přes tisíc návštěvníků prohlídkového okruhu v Teplických skalách. Minulou sobotu byla pozorování nejhezčí, sokoly mohl vidět prakticky každý, v některých okamžicích bylo možné pozorovat najednou všechna tři mláďata a k tomu některého z rodičů. Tuhle radost si s námi užilo přes 300 turistů“, uvedla Kateřina Hejzlarová, která za podpory státního podniku Lesy ČR zajišťovala o víkendech po celou dobu hnízdění ukázky se stativovým dalekohledem a odborný výklad.

Pro úspěšné hnízdění těchto kriticky ohrožených dravců je podstatné zajištění klidu na hnízdišti. Tak jako v minulých letech bylo v průběhu dubna a května potřeba respektovat omezení týkající se průchodu přímo pod hnízdem na Chrámových stěnách. „Jsme rádi, že drtivá většina návštěvníků toto opatření chápe pozitivně a praktickou ochranu sokolů podporuje, a za tuto nahlas vyjádřenou podporu jsme opravdu vděční. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR i letos zajišťovala fyzickou ochranu hnízdiště, těsně před výletem mláďat dokonce 24 hodin denně. Několik neukázněných návštěvníků musela ostraha vykázat, vše se nakonec ale podařilo vyřešit domluvou,“ dodal Petr Kuna z AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko.

Poděkování patří nejen provozovateli skalního okruhu a zástupcům města Teplice nad Metují, dobrovolným strážcům a pomocníkům, ale také všem návštěvníkům skal, kteří respektováním opatření ochrany přírody napomohli k úspěšnému vyhnízdění jednoho z párů sokolů stěhovavých, které v současnosti na území ČR hnízdí.

I přes mírný nárůst populace na území ČR to sokoli stěhovaví stále nemají jednoduché. Úspěšnost hnízdění ve volné přírodě není tak velká, jak by se dalo očekávat. Podle údajů České společnosti ornitologické je dokonce poloviční oproti sokolům hnízdícím ve městech a na průmyslových stavbách. „V letošním roce bylo v CHKO Broumovsko zaznamenáno již pět zmařených hnízdění z celkem sedmi, v loňském roce se nepodařilo mláďata vyvést dokonce žádnému páru. Důvody jsou většinou přirozené, jedná se především o vliv jiných predátorů, ale podstatnou roli hraje také vysoká oblíbenost skalních oblastí mezi turisty a horolezci a s tím související riziko rušení na některých lokalitách. Zajímavostí je, že letos sokoli po šedesáti letech zahnízdili v oblasti Ostaše v přírodní památce Kočičí skály, dokonce na stejné skalní věži. I když se jim nakonec nepodařilo snůšku vysedět, budeme doufat, že příští rok se sokolům podaří vyvést mláďata i zde“, upřesnil Petr Kafka z AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko.

Petr Kuna, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko
Foto: Petr Kuna a Jiří Malík


Jazykové verze


Vyhledávání