Cesta: Aktuality / Slavnostní koncert 17. listopadu dopadl skvěle


Slavnostní koncert 17. listopadu dopadl skvěle

V neděli 17. listopadu 2013 byl v sokolovně v České Skalici proveden slavnostní koncert Novoměstskou filharmonií.

V úvodním slově byl připomenut 17. listopadu 1939 a 1989. U  obou událostí byli ústředními postavami studenti. Symbolické proto bylo, že tento slavnostní koncert provedlo symfonické těleso, složené především ze studentů a žáků Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují – Novoměstská filharmonie („Nofi“) pod vedením dirigenta Jaroslava Rybáčka.

Koncert slovem prováděla Lucie Schneiderová a hned v úvodu sdělila, že záměrem „Nofi“ bylo provedením děl Antonína Dvořáka a jejich výběrem vzdát poctu tomuto hudebnímu skladateli.

Na začátku zazněly dva slovanské tance – č.8 a č.15., na které tančily dívky Tanečního oboru ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují, vedené choreografkami Janou Mrovcovou a Veronikou Dlouhou. V druhé polovině koncertu zazněla Symfonie č.9. „Z Nového světa“. Slavnostně vyzdobený velký sál českoskalické sokolovny zaplnilo více jak 220 posluchačů. Ti, kdo viděli a slyšeli „Nofi“ poprvé, byli velmi překvapení nejen počtem muzikantů, ale i vysokou uměleckou úrovní tohoto věkově mladého tělesa, vedeného Jaroslavem Rybáčkem.

Věříme, že by měl Antonín Dvořák radost z toho, jakým způsobem se interpreti zhostili jeho náročných skladeb. Výkonu „Nofi“ i tanečnímu oboru tleskal ve stoje celý sál.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli jakýmkoliv způsobem zrealizovat konání tohoto slavnostního koncertu a také nás léta v našem úsilí podporují: sponzorům – Vladimíru a Zdeňkovi Křičkovým, Jiřímu Hartmanovi ELEKTRO, manželům Vojtěchovým SLNAVA elektroservis s.r.o., Milanu Bekrovi ELBEK, Josefu Navrátilovi Voda-Plyn-Topení a Ing. Luboši Hlaváčkovi, STAVIS a členům naší českoskalické organizace KDÚ-ČSL za finanční podporu. Dále paní Zdeně Skořepové za slavnostní a příjemné vyzdobení sálu i vstupních prostor sokolovny pro slavnostní koncert, římskokatolické farnosti, výtvarné skupině malířek, sdružených kolem českoskalické malířky Jarmily Zárubové, Církvi bratrské z České Skalice a dalším občanům za technickou a lidskou pomoc, TJ Sokol za vstřícné jednání a Technickým službám města za rozvoz a úklid mobilních poutačů.

Rovněž děkujeme mediálnímu partnerovi Rádiu PROGLAS a všem mediím, která o tomto slavnostním koncertu informovala. Pořadatelem koncertu byla českoskalická organizace KDÚ – ČSL. A že dopadl opět na výbornou je zásluhou všech výše uvedených.

Jan Vlček
Foto: Petr Tuček Jazykové verze


Vyhledávání