Cesta: Aktuality / Skauti si připomněli 40 let od smrti Jiřího Šimáně


Skauti si připomněli 40 let od smrti Jiřího Šimáně

Letos je tomu 40 let, co za nevyjasněných okolností zemřel českoskalický skaut a pedagog Jiří Šimáně. Jeho památku si v sobotu 31. října 2015 v České Skalici připomnělo zhruba 50 lidí. Akce se účastnili i představitelé města v čele s místostarostou Tomášem Hubkou.

Setkání na místním hřbitově a u pomníku v centru města se účastnili také bývalí žáci Jiřího Šimáně, potomci Dagmar a Milíč, pamětníci a skauti z České Skalice a okolních měst.

„Jeho život a osud byl poznamenán temnou dobou, ve které žil. Nebylo mu však dopřáno plnohodnotně rozvinout své schopnosti a smysl pro spravedlnost a čest. Je dobře, že tradice jeho myšlenek našla pokračovatele i v současné době,“ řekl místostarosta Tomáš Hubka.

Vůdkyně skautského střediska v České Skalici Milada Urbancová, zavzpomínala na zážitky z výpravy oddílu v roce 1970, která byla nadlouho poslední skautskou akcí. „Jiří Šimáně věřil, že se ke skautování opět za pár let vrátíme. Pět let po poslední výpravě ale zemřel, obnovení činnosti v roce 1989 se tak nedožil,“ dodala.

Dagmar Šimáňová přečetla báseň svého otce, která je na rukopisu datovaná říjnem 1975. „S lilií pod klopou dvacet let chodíš, v cizí lži, přetvářce denně se brodíš,“ začíná báseň. Věděli snad už tehdy někteří lidé, že po napsání oněch řádků zbývá Šimáňovi poslední měsíc života?

 „Komunistický režim připravil naši zemi o 40 let svobody, způsobil rozvrat rodin a demoralizoval naši společnost. Pokud chceme žít ve svobodném státě, nesmíme nechat komunistické či fašistické filozofie zneužívat slabiny demokracie. Pomalé rozhodování, komplikovanost práva a zdlouhavé projednávání jsou realitou a vyžadují od nás, abychom byli aktivní. Pro skauty je to trvalý závazek vyjádřený jejich slibem, zákonem a heslem,“ připomněl širší společenský rozsah setkání Rudolf Rousek.

Pietní akci, která se nesla v důstojném vzpomínkovém, ale také optimistickém duchu, doplnilo troubení skautských signálů na trubku, zpěv písní a hra na kytaru.

Jiří Šimáně byl promovaný pedagog, učitel neslyšících dětí na Hořičkách, oddaný skaut, který se svých zásad nevzdával ani v době komunistické vlády. I v nelehkých dobách zákazu skautingu vedl mládež ve spolku při Muzeu Boženy Němcové v duchu skautských zásad. Po zákazu vykonávání jakékoli pedagogické činnosti musel vzít práci jako topič v kotelně cihelny v nedalekých Miskolezích. Zde 11. listopadu 1975 za dodnes nevyjasněných okolností při noční směně zemřel.

Text Oldřich Rejl, foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání