Cesta: Aktuality / Skaličáci mohou změnit své město na další desetiletí


Skaličáci mohou změnit své město na další desetiletí

Maloskalický kostel na netradičním záběruObyvatelé České Skalice mají ještě do 13. ledna šanci ovlivnit podobu svého města na další léta. Právě totiž vzniká vize rozvoje města, která je součástí širšího strategického plánování s názvem Česká Skalice 2030.

Vize stručně popisuje, čeho bychom chtěli v budoucnu ve městě dosáhnout. Jedná se zatím o pracovní verzi. Nyní je proto čas vyjádřit se k tomu, kam se má město v budoucnosti ubírat, jak se rozvíjet, co podporovat, na jaké projekty shánět peníze z EU i dalších zdrojů. Připomínky občanů budou sloužit jako podklad pro zpracování konečné vize i stanovení konkrétních cílů. Návrh vize můžete ještě do poloviny ledna připomínkovat, obohatit, doplnit, či kriticky zhodnotit.

„Je dobře, když se lidé zajímají o rozvoj svého města,“ je přesvědčen koordinátor projektu Jiří Kmoníček. „Nebát se vyjádřit své názory a přispět tak ke společnému dílu je určitě prospěšnější, než jen nadávat v hospodě u piva, dodává Jiří Kmoníček.

Vize i SWOT analýza (přehled silných a slabých stránek města, příležitostí a ohrožení) jsou zveřejněny na webových stránkách města www.ceskaskalice.cz. Připomínky, dotazy nebo náměty je možné zaslat na mail strategie@ceskaskalice.cz, předat v písemné podobě na podatelně městského úřadu nebo přímo Jiřímu Kmoníčkovi (tel. 607 966 379). Tato možnost trvá do 13. ledna tohoto roku.

Skaličáci, nepropásněte svoji šanci změnit své město k lepšímu!Jazykové verze


Vyhledávání