Cesta: Aktuality


Aktuality

Prodej areálu vhodného pro podnikání

Prodej areálu vhodného pro podnikání

30.01.2017 - Město Česká Skalice nabízí odprodej objektu čp. 394 vhodného pro podnikání. Ideální pro sídlo malé výrobní či stavební firmy ležící v okrajové části města, přímo navazující na krajskou komunikaci, s blízkým napojením na obchvat města. Uzávěrka příjmu nabídek: do 6.3.2017 do 13.00 hodin.

číst více »

Prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu

Prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu

30.01.2017 - Město Česká Skalice nabízí stavební parcelu na prodej stavební pozemek p.č. 56/11 v kat. území Malá Skalice o výměře 1030 m2 katastrálním území Malá Skalice, za minimální vyvolávací cenu ve výši 600,- Kč/m2. Uzávěrka příjmu nabídek: do 7.3.2017 do 13.00 hodin.

číst více »

Bruslení v Zájezdě a u sportovní haly

Bruslení v Zájezdě

30.01.2017 - Letos zima ledu a sněhu přeje. Členové SK Ruchadlo Zájezd připravili pro zájemce možnost bruslení. Ledová plocha v areálu Ruchadla je otevřená každý den až do oblevy. Bruslí se též u sportovní haly na Žižkově kopci. Zde správce haly vybírá poplatek 20 Kč, který slouží jako příspěvek na údržbu ledu.

číst více »

Omezení otevírací doby pohostinských zařízení

Omezení otevírací doby pohostinských zařízení

20.01.2017 - Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 19.12.2016 vydalo město Česká Skalice Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností. Předmětem úpravy vyhlášky je regulace provozní doby pohostinství na celém území města včetně místních částí. Regulace se týká pouze dnů, po kterých nenásleduje tzv. den pracovního klidu, tedy všech dnů, po kterých následuje den pracovní.

číst více »

Další ulice, kde se bude uklízet sníh

Sníh na Husově náměstí

17.01.2017 - Vzhledem k mimořádným klimatickým podmínkám vás žádáme o spolupráci při úklidu sněhu v našem městě. Zítra 18. ledna se bude od rána odvážet sníh z ulic Nerudova, Tyršova a sídliště u sokolovny a dále bude pokračovat úklid Husova náměstí v části před prodejnou pana Halbrštáta. Úklid sněhu začne již v 8 hodin. Vás prosíme o přeparkování vozidel z těchto ulic. Děkujeme za spolupráci.

číst více »

Žádost o spolupráci při úklidu sněhu

ul. Na Kamenci 15.1.2017

16.01.2017 - Žádost o spolupráci při úklidu sněhu Vzhledem k mimořádným klimatickým podmínkám vás žádáme o spolupráci při úklidu sněhu v našem městě. Zítra 17. ledna se bude od rána odvážet sníh z ulic Riegrova, Komenského, Družstevní a Na Kamenci.

číst více »

Našel se pes v Klenech

Našel se pes v Klenech

16.01.2017 - V sousední obci Provodov-Šonov mají na obecním úřadě nalezeného pejska. Toho odchytili včera v katastru v Klenech. Jedná se o mladého psa. Majitel nebo případný nový zájemce může kontaktovat pana starostu Ing. Josefa Kulka na tel. 491 474 077.

číst více »

Svoz odpadů v roce 2017

Svoz odpadů v roce 2017

12.01.2017 - Dnes jsme zveřejnili veškeré podrobnosti ke svozu odpadů v letošním roce. Svozový kalendář a dále vše o sběrném dvoře, o svozu nebezpečného odpadu a biomasy stahujte ze zvláštní stránky věnované odpadovému hospodářství města.

číst více »

Slavnostní předání kapličky v Zájezdě

Slavnostní předání kapličky v Zájezdě

11.01.2017 - Závěrem loňského roku se odehrála velká sláva v Zájezdě. Ve čtvrtek 29. prosince se zde totiž uskutečnilo slavnostní předání klíčů od zrestaurované kapličky. Akci uspořádalo město Česká Skalice a Sbor dobrovolných hasičů Zájezd.

číst více »

Informace k ptačí chřipce (aviární influenza)

Informace k ptačí chřipce (aviární influenza)

11.01.2017 - Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj zveřejňuje informace týkající se ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenzy). Dopis adresovaný městům a obcím v kraji najdete je v příloze. Aktuální zpravodajství včetně častých otázek a odpovědí najdete na webu Státní veterinární správy http://www.svscr.cz/. Zde najdete průběžně aktualizované informace.

číst více »

Poděkování (nejen) zlíčským patriotům

Vánoční zvonění ve Zlíči

10.01.2017 - Kaplička Narození Panny Marie ve Zlíči se 30. prosince rozezněla vánočními zpěvy a koledami. Již pátým rokem se zde scházejí zlíčští sousedé i další „poutníci“, kteří si přicházejí s chutí společně zazpívat a užít si vánoční atmosféru v jedné z nejstarších památek na Českoskalicku (1714).

číst více »

Ohlédnutí za Silvestrem na modelářském letišti v Zájezdě

Ohlédnutí za Silvestrem na modelářském letišti v Zájezdě

10.01.2017 - Letecko-modelářský klub Trifid v Zájezdě u České Skalice pořádal jako každý rok Silvestrovské polétání. Je to akce, kdy se poslední den v roce schází modeláři ze širokého okolí, aby si zalétali se svými modely, popovídali si o svých plánech na příští rok a strávili hezké odpoledne.

číst více »

Českoskalický zpravodaj zdražuje poplatek za rozesílání

Českoskalický zpravodaj zdražuje předplatné

03.01.2017 - Poplatek za rozesílání Českoskalického zpravodaje výrazně podražil. Původní částka 55 Kč totiž ani zdaleka nestačila na poštovné. Zpravodaj vychází jedenáctkrát v roce a poštovné za odeslání jednoho čísla stojí většinou 16 Kč. Od ledna 2017 proto předplatné vyjde na 190 Kč.

číst více »

Ohlédnutí za novoročním ohňostrojem

Ohlédnutí za novoročním ohňostrojem

03.01.2017 - FOTOREPORTÁŽ: Rok 2017 jsme zahájili tradičním ohňostrojem na Husově náměstí.

číst více »

Projekty podpořené z fondů Královéhradeckého kraje

Projekty podpořené z fondů Královéhradeckého kraje

19.12.2016 - V letošním roce se městu podařilo realizovat několik projektů s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Jednalo se o projekty podpořené v rámci dotačního programu „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, jehož cílem je rozvoj a bezpečnost cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.

číst více »

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 další stranaJazykové verze


Vyhledávání