Cesta: Aktuality / Růžová zahrada v plné kráse


Růžová zahrada v plné kráse

Růžová zahrada v plné kráseLístek po lístku, poupě po poupěti a kvítek po kvítku. Tak by se dalo nazvat pečlivé pozorování prvně se rozkvétajícího rozária v zahradě Vily Čerych.

Na podzim minulého roku se zelená travnatá plocha kolem nefunkční kašny začala proměňovat. Nejprve nastaly výkopové, vodohospodářské práce ke znovuzprovoznění kašny. Poté se začaly tvořit záhony. Pečlivě, podle původních plánů architekta Josefa Kumpána, překreslila a druhově osadila architektka Eva Vízková, která se dlouhodobě stará o zdejší zahradu.


V říjnu nás čekal nelehký úkol. Zasadit všech 266 kusů růží a další buxusy a tisy. Díky nezištné pomoci několika desítek dobrovolníků se to za jediný den podařilo! Byl to lahodící pohled na všechny pracanty, pracující či mladé paní na mateřské dovolené, jak spěchají do zahrady, aby zasadili co nejvíce růží.

Bez finanční pomoci sponzorů, darů od zahrádkářů a fyzické pomoci dobrovolníků, bychom se dnes nad rozáriem nerozplývali. Patří jim za to opravdový dík.

Potom přišlo období péče před zimou a čekání. Zima byla k růžím milosrdná, takže téměř všechny přečkaly bez větší újmy.

A pak to přišlo: jaro! Květy, pupeny a hlavně květy. Růže jedna po druhé se začaly probouzet. Červená, růžová, žlutá, lososová, bílá...! Jedním slovem nádhera.

Chtěli bychom se o tento nevšední zážitek podělit s vámi. Zveme vás do zahrady, abyste tu krásu mohli obdivovat také.  Přijďte si sednout mezi růže na lavičky či do altánku, přijďte nasát atmosféru První republiky. Branka Vily Čerych je ve všední dny otevřena. Jste srdečně zváni!

Text: Tereza Vaňková, CRČS, o. p. s.
Foto: Archiv CRČS a Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání