Cesta: Aktuality / Rozsvícením vánočního stromu jsme zahájili advent


Rozsvícením vánočního stromu jsme zahájili advent

Česká Skalice – Minulou neděli začal advent. Předvánoční čas plný příprav, shonu i rozjímání, který pravidelně vrcholí čtveřicí adventních nedělí.

V našem městě se již stalo tradicí, že adventní čas otevírá symbolické rozsvícení vánočního stromu na Husově náměstí. Letošní parádní jehličnan pochází z Nerudovy ulice, kde již překážel a ohrožoval dům v sousedství.

O program slavnostního rozsvícení stromu se postaraly děti ze Střediska volného času Bájo. Premiéru zde měl nově založený pěvecký sbor pod vedením Pavlíny Prudilové, který zazpíval několik písní. Pak vystoupili andělé, kteří početnému obecenstvu představili program adventu v České Skalici. Nakonec přednesl svoji inovovanou předvánoční báseň starosta města Tomáš Hubka, který vzápětí za cinkání zvonečků rozsvítil stromeček.

Program první adventní neděle zakončil koncert v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde vystoupil pěvecký sbor Acant Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Příští neděli bude advent v našem městě pokračovat vystoupením pražského pěveckého sboru Musica Rustica v kostele Církve československé husitské ve Sportovní ulici. Tito umělci se zabývají hudbou, která vychází z lidového umění. Usilují o uchování lidových tradic, ne však v autentické podobě, snaží se o vlastní interpretaci folklóru. Druhý adventní koncert začíná v neděli 9. prosince v 17 hodin.

Text a foto Jan HolýJazykové verze


Vyhledávání